fbpx

Richtlijnen voor publishers in de uitvaartbranche aangescherpt

Auteur: Stefan de Gooijer, Channel Manager Finance

Datum van publicatie:

Binnen affiliate marketing hebben adverteerders, publishers én Daisycon (als netwerk) te maken met regelgeving vanuit verschillende hoeken. Denk aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar specifiek voor het channel Finance ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Binnen de uitvaartbranche blijkt dat de AFM-regelgeving vaak op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. Om deze onduidelijkheid weg te nemen en zorg te dragen voor transparantie en openheid in de markt, hebben uitvaartverzekeraars Ardanta, Dela, Monuta en Yarden de handen ineen geslagen. Op basis van informatie vanuit de ACM en AFM hebben ze de volgende affiliate marketing richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen vanuit ACM en AFM

Vanuit de ACM en AFM zijn er richtlijnen en regels opgesteld die online vergelijkers van financiële producten dienen te volgen. Deze regelgeving heeft als doel de consument te beschermen tegen misleiding bij online vergelijken en aankopen (bron: ACM), met als doel onduidelijkheden binnen affiliate marketing bij consumenten weg te nemen tijdens het vergelijken.

De rol van Daisycon

Als netwerk fungeren wij als tussenpartij die o.a. de belangen van publishers behartigt. Daarbij onderstrepen wij natuurlijk de noodzaak van een duidelijke, transparante vergelijking. Hierdoor verstevigen we de relatie met onze publishers en adverteerders en creëren we simultaan een overzichtelijke samenwerking tussen alle partijen.

Affiliate marketing richtlijnen

De affiliate marketing richtlijnen zijn ontwikkeld rondom drie speerpunten:

  1. Complete, juiste en begrijpelijke informatie
  2. Eerlijke communicatie & vormgeving
  3. Eerlijke vergelijking

Hiermee wordt er gezamenlijk voor gezorgd dat de consument een goede keuze kan maken op basis van betrouwbare, complete informatie. De specifieke omschrijvingen per component zijn in de campagne-omschrijvingen van de uitvaartverzekering campagnes te vinden.

De adverteerders houden naleving van de richtlijnen nauwlettend in de gaten en geven concrete feedback als zij inconsistentie zien. Daisycon voorziet publishers waar nodig van deze feedback en schakelt met de adverteerders over wijzigingen en aanpassingen.

Bekijk de richtlijnen hier

Wat betekent dit voor publishers?

Als publisher is het dus zaak om zo snel mogelijk te checken of je (nog) aan de richtlijnen voldoet. Mocht je hier vragen of twijfels over hebben, neem dan contact op met het channel Finance, we helpen je graag verder.

Adverteerders controleren daarnaast ook de content over hun product(en) – ook in andere branches – wat uitvaartverzekeraars ook blijven doen. Mochten er vragen of opmerkingen naar voren komen, dan wordt dit ook, via Daisycon, doorgegeven. Zodra dit is verwerkt, worden de adverteerders hiervan op de hoogte gebracht. Een positieve verandering is dat de adverteerders gezamenlijk besluiten nemen over mogelijke vervolgstappen wanneer de richtlijnen niet opgevolgd worden.

Heb je vragen? Neem contact op!

Ben je op zoek naar meer informatie of verduidelijking rondom dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met Channel Finance.