fbpx

Odendo: Samarbejdet med Daisycon har skabt 50% vækst

Af: Martin Mogensen, Nordic Partner Manager

Dato for lanceringen:

I efteråret 2021 indledte Daisycon et samarbejde med E-commerce- og charity-virksomheden Odendo og deres søsterselskab Tjarry. Samarbejdet har foreløbig ført til en vækst på 50% i omsætningen hos Odendo og Tjarry og til ny læring for alle parter. Daisycon har taget en snak med CMO for Odendo og Tjarry Tine Krægpøth om samarbejdet.

Odendo, Tjarry og Daisycon

Odendo er en charity-platform med tilhørende E-commerce shop, som er stiftet af den tidligere håndboldspiller Søren Nørgaard. Odendo har eksisteret siden 2013.

Produkterne består primært af interiør, hvor Odendo varetager indkøb til en god kostpris. 5% af omsætningen går til et velgørende formål som fx Julemærkehjemmene, Kids Ads, Mødrehjælpen og mange flere.

For at udbygge samarbejdet mellem leverandører og brands har Odendo oprettet Tjarry.dk. Tjarry er traditionel e-commerce shop med nogle af markedets bedste priser. Hermed har Odendo og Tjarry fået et stærkt samarbejde stablet på benene for bedst muligt at kunne kombinere de to dele af deres forretning: charity og E-commerce.

Odendo logo

Odendo og Tjarry har samarbejdet med en række bureauer og affiliates gennem de sidste år og kender vejen til succes gennem et bredt mix af leveringskanaler. De valgte at arbejde sammen med Daisycon, fordi Daisycon kunne levere en gennemsigtig aftale, og fordi kemien mellem parterne fra starten føltes helt rigtig.

Samarbejdets start

Inden man starter et nyt samarbejde, skal man som virksomhed altid undersøge, om man har en udfordring, som man ikke selv kan løse. For Odendo og Tjarry handlede det om at at skabe trafik på deres sider – og vel at mærke trafik, der i sidste ende genererer salg. Her er affiliate-marketing en smart vej at gå, fordi man ikke bruger penge på noget, man ikke får. På spørgsmålet om, hvilken udfordring Odendo og Tjarry stod overfor, svarer Tine således:

“Egentlig lænede vores første kontakt med Daisycon sig op ad en nysgerrighed i forhold til, hvad affiliate kunne bidrage med hos os. Når man traditionelt køber trafik på en platform som Facebook, skal man betale uden at vide, om det kommer nogen reel værdi for de penge, man bruger. Men hos Daisycon kan man forvente, at de SKAL levere, fordi affiliate lever af performance marketing. Med deres ‘No Cure, No Pay’-koncept er Daisycon et rigtig godt match for os.”

Tine Krægpøth og hendes kolleger var derfor ikke i tvivl om, at Daisycon var den rette partner for dem:

“Samarbejdet med Daisycon var et nemt setup for os, fordi virksomhedsstørrelsen svarer til vores. Hvad angår implementering og kontakten til div. medier og kanaler, er fordelen hos Daisycon, at Daisycon har så mange partnere, som kan give værdi for vores samarbejde.”

Gensidig læring

I sin vurdering af samarbejdet med Daisycon fremhæver Tine Krægpøth også Daisycons engagement i selve implementeringen af de tekniske løsninger:

“Dialogen mellem Daisycon og os har været med rådgiverhatten på. Hvor vi tidligere selv har skullet håndtere alt i samarbejdet med andre marketingsfirmaer, har Daisycon hjulpet meget til. Vi havde tekniske udfordringer, fordi vores platform er selvbygget for at kunne håndtere vores setup. Daisycon havde på et tidspunkt nærmest en deltidsstilling hos os i forhold til implementering og opsætning. Dialogen og oplevelsen var positiv, selvom opgaven for os var en stor udfordring.”

Som Tine Krægpøth fremhæver, har Odendo og Tjarry på den ene side og Daisycon på den anden side også udfordret hinanden. Det har ikke kun handlet om Odendo og Tjarrys tekniske setup, men også om at arbejde med forståelsen af den tone of voice, som er gennemgående på Odendo og Tjarrys platform, samt om forståelse for deres markedsstrategi.

“Vi ville ikke skynde os med en løsning, da Odendo og Tjarrys platform er custom-bygget til vores behov. Derfor skulle vi sikre os, at vi kunne tracke korrekt, og at vi rent teknisk kunne samarbejde med Daisycon. Opsætningen skulle være en rugbrødsmad: nem at spise og lige til. Hvilket det i sidste ende blev.”

Foreløbig oplever Odendo og Tjarry en synlig positiv effekt af samarbejdet:

“Vi kan se en synergi med mellem vores egne og Daisycons aktiviteter. Trafikken kommer ind, også selvom vi skruer ned,”

fortæller Tine Krægpøth, der samtidig konstaterer, at samarbejdet med Daisycon har påvirket arbejdsgangene hos Odendo og Tjarry:

“Den feedback vi får på vores site, har gjort at der er blevet arbejdet mere på UX-delen.”

På spørgsmålet om, hvilke forventninger hun har til samarbejdet fremover, lægger Tine Krægpøth da også vægt på netop det tekniske og den udvikling, som Odendo og Tjarry selv håber at afslutte inden længe:

“Grundlaget er rigtig godt på plads, nu har vi fået et webshop med alle de facetter, der skal til for at kunne skabe noget større for begge parter.”

Det fremtidige samarbejde

Kvalitet, vækst og udvikling – det er de tre ting, som Odendo og Tjarry lægger mest vægt på i et godt samarbejde. Derudover fremhæver Tine Krægpøth et solidt kendskab til brands og målgrupper. De to ting følges i høj grad ad, for som Tine Krægpøth siger:

“Dét at vi rammer nye målgrupper, skaber større brandkendskab på sigt.”

Derudover er hun optaget af, hvilke kanaler, Odendo og Tjarry skal satse på i deres fremtidige markedsføring og samarbejdet med Daisycon:

“I lavsæson, og når der kommer nye trends, hvordan skal vore setup så være? Her tænker vi,at Daisycon i forhold til levering kan skaffe low funnel trafik, som kan skabe en værdi for samarbejdet.”

Derudover forventer Tine Krægpøth, at Tjarry bliver ved med at vækste stille og roligt. For Odendo er det hendes håb, at auktionsdelen bliver et add-on til støtte for velgørenhedsformål, mens selve Odendo-shoppen skal stå for 75% af omsætningen.

“Det er vi sikre på, at Daisycon kan og skal være med til at opfylde,”

En succeshistorie

Daisycon står i dag for 1/3 af omsætningen hos Tjarry, og det er Tine Krægpøth godt tilfreds med. Derudover fremhæver hun især den kvantitative gevinst ved samarbejdet:

“Det er tæt på være for godt til at være for sandt, mest fordi vi pt. tænker i kvantitet. En af de bekymringer, vi ellers kunne have med affiliate, er attribuering: Kommer vi til at betale for den samme ordre to gange? Efter grundig undersøgelse via Google Analytics, har det vist sig ikke at være grund til bekymring. Attribuering har aldrig været en udfordring i vores samarbejde med Daisycon. De har proaktivt taget dialogen omkring attribuering og hele tiden sendt os transparent data, så vi har kunnet analysere og konkludere selv, og vores bekymringer er bortfaldet.”

Dermed taler Tine Krægpøth ind i noget af det, som begge parter har prioriteret højt i samarbejdet, nemlig den gensidige tillid:

“Daisycon er blevet en vigtig partner for os, fordi vi har en høj grad af tryghed omkring dialogen og en stor tillid til, at der forbedres og iværksættes nye tiltag undervejs.”

Derudover lægger Tine Krægpøth vægt på Daisycons evne til at udfordre sine samarbejdspartnere:

“I den her tid er det vigtigt, fordi man så ofte må sætte sin lid til algoritmer. Vi får løst nogle problemstillinger, som vi ikke vidste, at vi havde, fordi vi har taget dialogen omkring udviklingen af vores samarbejdet.”

For Tine Krægpøth ligger successen i samarbejdet dermed ikke kun i den kvantitative vækst, som affiliate-marketing har genereret for Odendo og Tjarry – men også i en højere kvalitet i Odendo og Tjarrys egne processer.

Også hos stifter og CEO Søren Nørgård er der stor tilfredshed med samarbejdet:


“Hos Odendo og Tjarry ser vi stor værdi i samarbejdet med Daisycon. Affiliate-metoden er en no brainer for os, da det sikrer, at vi rammer præcis den målgruppe, der har interesse i vores produkter. Omkostningerne er variable og risikoen lav – og samtidig øger det vores brandkendskab og synlighed.”

Søren Nørgård opsummerer dermed de fordele ved samarbejdet, som også Tine Krægpøth har fremhævet. Afslutningsvis siger han:

“Min anbefaling er andre mellem og mindre størrelse virksomheder, så overvej Daisycon, fordi du via et godt samarbejdet med tryghed og tillid sikrer en god strøm af levering, samt du ved hvad du betaler for.” Tine Kræpøth

Faktaboks
Foreløbige resultater af samarbejdet mellem Daisycon og Odendo/Tjarry. Når vi kigger ind tallene for 2022, så ser det store billede således ud.

Oversigt:

  • Antal order genereret indtil videre: +920
  • Omsætning via samarbejdet: +1.2 mio. DKK
  • Omkostninger for Tjarry & Odendo: +160.000 DKK
  • ROAS: 6.87 (687%)

Daisycon er et internationalt affiliate netværk med +130 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland og Holland. Daisycon har siden 2000 specialiseret sig i performance baseret markedsføring og hjulpet annoncører verden over med at realisere deres mål.

Picture of Martin Mogensen

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere, omkring hvordan Daisycon arbejder, er du velkommen til at kontakte mig.

– Martin Mogensen, Nordic Partner Manager