fbpx

Disclaimer

Disclaimer websites, tools, e-mail & documentatie

Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites, tools, documenten en e-mailberichten van Daisycon B.V. of aan Daisycon B.V. gelieerde ondernemingen die naar deze disclaimer verwijzen.

Websites

Gebruik materialen van de website
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de materialen liggen bij Daisycon B.V., tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daisycon B.V. is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt op de website, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij dit nadrukkelijk bij het materiaal staat aangegeven.

Inhoud van de website
Daisycon B.V. besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daisycon B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via deze website of via andere media op het internet, alsmede technische storingen.

Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen op de websiteDaisycon B.V. behoudt zich het recht voor de informatie te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.

Documentatie

Inhoud van de documentatie
De informatie in onze documentatie is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Aan de informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Daisycon B.V. besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daisycon B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van deze informatie.

Gebruik van materialen uit de documentatie
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Daisycon B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Daisycon B.V., tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

E-Mail

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met Daisycon B.V. en eventueel gemaakte afdrukken van dit bericht te vernietigen. Indien deze email niet aan u is gericht, is het u niet toegestaan deze en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren. Dit bericht is ter informatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit bericht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit dit bericht blijkt.

Tools

Gebruik materialen en technieken van de tool
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de materialen en technieken binnen de tool liggen bij Daisycon B.V., tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daisycon B.V. is het niet toegestaan enig materiaal of techniek dat verstrekt wordt via de tool, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij dit nadrukkelijk bij de tool staat aangegeven.

Inhoud van de tool
Daisycon B.V. besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daisycon B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste inkomsten als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via de tool, alsmede technische storingen.

Aan de informatie binnen de tool kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Gebruik van de tool
Daisycon B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor, bewust of onbewust, onjuist gebruik van de tool.

Wijzigingen in de toolDaisycon B.V. behoudt zich het recht voor de tool te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.

Contact

Voor vragen omtrent deze disclaimer kunt u contact opnemen met Daisycon B.V. via +31 (0)36 548 37 70.