fbpx

Juridisch

Disclaimer

Intellectuele eigendommen van en communicatie met Daisycon

Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites, tools, documenten en e-mailberichten van Daisycon B.V. of aan Daisycon B.V. gelieerde ondernemingen die naar deze disclaimer verwijzen.

Websites

Gebruik materialen van de website

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de materialen liggen bij Daisycon B.V., tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt op de website, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij we dit nadrukkelijk bij het materiaal hebben aangegeven.

Inhoud van de website

We besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daisycon, net als de aan ons gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via deze website of via andere media op het internet, alsmede technische storingen.

Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen op de website

Wij behouden ons het recht voor om de informatie te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.

Documentatie

Inhoud van de documentatie

De informatie in onze documentatie is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Aan de informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.Wij besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daisycon. net als de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van deze informatie.

Gebruik van materialen uit de documentatie

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Daisycon B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming, tenzij wij dit bij specifieke materialen hebben aangegeven is.

E-mail

E-mailberichten kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Deze berichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer je een bericht per abuis ontvangt, dan willen we je verzoeken onmiddellijk contact met ons op te nemen en eventueel gemaakte afdrukken van het bericht te vernietigen. Indien de email niet aan jou is gericht, is het niet toegestaan het bericht en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren.

E-mailberichten zijn ter informatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het bericht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit het bericht blijkt.

Tools

Gebruik materialen en technieken van de tools

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de materialen en technieken binnen de tools liggen bij Daisycon B.V., tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan enig materiaal of techniek dat verstrekt wordt via de tools, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij dit nadrukkelijk bij de tools staat aangegeven.

Inhoud van de tools

Wij besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daisycon, net als de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste inkomsten als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via de tool, alsmede technische storingen. Aan de informatie binnen de tools kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Gebruik van de tools

Wij zijn niet verantwoordelijk voor, bewust of onbewust, onjuist gebruik van de tools.

Wijzigingen in de tools

Wij behouden ons het recht voor om de tools te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.

Contact

Voor vragen over deze disclaimer kun je contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch via +31 (0)36 548 37 70.