fbpx

Compliance

informatie over wet- en regelgeving

Introductie: Compliance

Voor alle internationale activiteit van Daisycon –exclusief Scandinavië (de ‘Nordics’)- zijn de Nederlandse voorwaarden en documentatie bindend. Alle vertalingen zijn gebaseerd op onze Nederlandse teksten en Nederlandse wetgeving.

Daisycon opereert vanuit de volgende juridische entiteit:

Daisycon B.V.
Kamer van Koophandel: 39073684
BTW (Vat / eori): 8090.84.855.B01

Voor internationale activiteiten kan Daisycon opereren vanuit dochterondernemingen. Zo werkt Daisycon in Scandinavië bijvoorbeeld onder Daisycon ApS (Anpartsselskab, Deense besloten vennootschap). Deze specifieke entiteit opereert onder haar eigen voorwaarden.

Informatiebeveiliging: ISO 27001

Binnen Linehub, waaronder ook de bedrijfsvoering van Daisycon hoort, wordt met uiterste zorg omgegaan met data. De processen rondom data en informatiebeveiliging zijn grondig doorgelicht en worden voortdurend gemonitord en verder geoptimaliseerd. Daisycon, als onderdeel van Linehub, mag daardoor het ISO 27001 certificaat voeren. Meer informatie hierover is te vinden in het onderdeel Data & Privacy.

Klokkenluidersbeleid

Linehub stimuleert betrokkenheid door het geven van feedback en moedigt onze collega’s aan om anoniem hun stem te laten horen wanneer zij activiteiten of gedrag zien die zij onjuist vinden of niet overeenkomen met onze waarden. Het doel van dit beleid is om zeer duidelijke richtlijnen te bieden over hoe wij deze feedback benaderen en beheren. Wij verzetten bergen voor jou, elkaar, onze partners en de maatschappij. Lees meer over ons klokkenluidersbeleid op Linehub.com.

Algemene Publishervoorwaarden

Alle publishers in het netwerk van Daisycon handelen volgens de Algemene Publishervoorwaarden. Deze voorwaarden zijn instemmingsplichtig. De voorwaarden zijn in te zien via onderstaande link.

Publishervoorwaarden

Specifieke informatie over:

Data & Privacy

Wij snappen dat de privacy van onze bezoekers, adverteerders en publishers kostbaar is. We leggen uit op welke manier we met jouw gegevens omgaan en informeren je over onze ISO 27001 certificering.

Data & Privacy

Cookies

We leggen je graag uit wat voor cookies wij gebruiken en met welk doel. Zo gebruiken wij een ‘affiliate cookie’ om de resultaten van performance based marketing te kunnen meten en vergoeden.

Cookies

Gedragscode

In onze gedragsscode lees je op welke ethische basis wij werken. Dit verwachten wij ook van alle alle publishers, adverteerders en andere relaties met wie wij samenwerken.

Gedragscode

Disclaimer

In de disclaimer lees je over de intellectuele eigendommen van de materialen en communicatie van Daisycon en welke rechten daaraan kunnen worden ontleend.

Disclaimer