fbpx

Juridisch

Cookiestatement

Affiliate cookies en cookies op daisycon.com

Affiliate Marketing

Laatste update: 01-09-2019

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren maken wij gebruik van cookies. We leggen je natuurlijk graag uit wat voor cookies wij gebruiken en met welk doel.

Wij bieden onze adverteerders de mogelijkheid om aan performance based marketing te doen. Performance based marketing is een eerlijke vorm van online marketing waarbij de adverteerder alleen daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de Transactie die bij de adverteerder wordt gegenereerd. Om dit te kunnen registreren maken wij gebruik van een “Affiliate cookie”

Affiliate cookie

In het kort gezegd stelt de affiliate cookie ons in staat om te zien via welke advertentie een klant op de website van een adverteerder is gekomen.

De affiliate cookie vervult een specifiek doel, namelijk het maken van een match tussen publisher en adverteerder. Voormalig Minister Kamp. van Economische zaken heeft hierover het volgende gezegd:

“Affiliate cookies zijn niet bedoeld om informatie te verzamelen over de gebruiker, maar over de affiliate; welke affiliate heeft recht op de beloning omdat zijn advertentie heeft geleid tot een verkoop. Indien de met de affiliate cookies verkregen informatie alleen voor deze doelen worden gebruikt, zal dit geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de internetgebruiker en valt dit type cookies onder de uitzondering.”

Minister Kamp, Economische zaken, mei 2013.

Met ‘de uitzondering’ bedoelt de minister de uitzondering in de Telecommunicatiewet. Affiliate cookies zijn uitgezonderd op deze wet, waardoor de adverteerder, publisher of het affiliatenetwerk geen toestemming hoeft te vragen voordat er een affiliate cookie wordt geplaatst.

Daarnaast verzamelen we nagenoeg geen persoonsgegevens en hebben we de data die we verzamelen, via een affiliate cookie, nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. We beroepen ons onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming dan ook op de verwerkingsgrondslag “Gerechtvaardigd Belang”. Hierdoor hebben wij geen expliciete toestemming nodig van de consument om de matching uit te voeren. Dit geldt ook voor het verwerken van deze data als een bezoeker van de publisher-website naar de adverteerder doorklikt via een van onze domeinen.

Voor het doorgeven van de matching-gegevens treden we samen met de adverteerder op als Data-verantwoordelijke. Hiervoor hebben wij uiteraard een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld. Meer informatie over de AVG en verwerkersovereenkomsten is te vinden op de pagina over privacy.

Tekstsjablonen adverteerders en publishers

De adverteerder of publisher dient zijn of haar bezoekers natuurlijk wel te informeren over het gebruik van affiliate cookies en het gebruikt van matching-data. Hiervoor hebben wij twee teksten opgesteld die door adverteerders en publishers gebruikt kunnen worden, om zo hun bezoekers te informeren. Op onze beurt zullen wij bezoekers zoveel mogelijk informeren en wijzen op onze privacyverklaring en cookiebeleid.

Teksten voor adverteerders

 • Algemene tekst
 • Optionele tekst: cross device matching
 • Uitzonderingen

<start algemene tekst>

[NAAM ADVERTEERDER] maakt gebruik van de dienst performance based marketing van Daisycon. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher/website die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die hierdoor is gegenereerd.

Om van deze dienst gebruik te maken geven we anonieme transactiedata door aan Daisycon. Deze data betreft; productomschrijvingen, omzetwaarde, en demografische – en geografische kenmerken. Deze zijn niet naar een persoon te herleiden en wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt en met Daisycon gedeeld.

Naast de anonieme transactiedata geven we de volgende gegevens door die onder de AVG / GDPR vallen;

1) gepseudonimiseerde transactie ID’s. Deze transactie ID’s wordt niet gedeeld met derden en enkel door ons gebruik voor validatie-doeleinden.

2) Door het technisch proces wordt ook uw IP-adres aan Daisycon doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het Daisycon systeem opgeslagen.

Voor de bovenstaande dienst slaat onze partner Daisycon gegevens op en worden zogeheten affiliate cookies en matchingprocessen gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies, matchingdata en de opslag van gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover.

Via de dienstverlening van Daisycon worden GEEN consumenten profielen (behavioural user profiles) aangelegd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen we ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Voor de opslag en het verwerken van deze transactiedata is een verwerkersovereenkomst met Daisycon gesloten.

<einde tekst>

Optioneel: aanvullende tekst “cross device matching”

Wij bieden onze adverteerders de mogelijkheid om cross device een match te maken tussen de klik bij de publisher en de transactie bij de adverteerder. Mocht je als adverteerder gebruik maken van deze mogelijkheid, dan dien je onderstaande tekst aan de standaard tekst toe te voegen.

<start tekst>

3) (gehashed) e-mailadres en/of gepseudonimiseerd account id. Deze gegevens worden niet door Daisycon opgeslagen maar direct omgezet in anonieme hashes. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het proces van toewijzen van transacties.

<einde tekst>

Uitzonderingen

Sommige adverteerders besluiten om persoonsgegevens mee te geven in de conversiepixel. Wij raden adverteerders echter sterk af om dit te doen. Wanneer er toch persoonsgegevens met Daisycon worden gedeeld, dan moet er expliciet in jouw privacystatement worden opgenomen welke gegevens je met Daisycon deelt en wat het doel hiervan is.

Teksten voor publishers

 • Algemene tekst
 • Optioneel: Sub-ID’s accountgegevens
 • Optioneel: Pre-fillen

<start algemene tekst>

Deze website maakt gebruik van de diensten van Daisycon om adverteerders via performance based marketing te promoten. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt onze partner Daisycon gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet Daisycon dat deze website een vergoeding moet ontvangen. Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacy richtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan Daisycon verklaard door de Algemene Publisher Voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Klik hier om meer te lezen over de affiliate cookies en het privacybeleid van Daisycon.

<einde tekst>

Optioneel: aanvullende teksten

Sub-ID met accountgegevens

Indien je als publisher gegevens van je bezoekers meegeeft in het sub-ID dan dien je toestemming te hebben om de gegevens te gebruiken en de bezoeker hier duidelijk over te informeren. Dat kan bijvoorbeeld door onderstaande tekst aan je privacystatement toe te voegen. Lees hier meer over gebruik van sub-ID’s en de AVG / GDPR.

<start tekst>

Deze website maakt gebruik van de mogelijkheid om zijn marketinggegevens te optimaliseren door accountgegevens [SPECIFICEER DE GEGEVENS] van onze gebruikers, gepseudonimiseerd, aan het systeem van Daisycon door te geven. Deze gegevens zijn enkel door ons in te zien en worden NIET gedeeld met derden. Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt om onze diensten te verbeteren. Met betrekking tot het opslaan van de gegevens in het Daisycon systeem is ten behoefte van de AVG / GDPR een verwerkersoveenkomst afgesloten.

<einde tekst> 

Pre-fillen

Indien je als publisher gegevens pre-filled op de website van de adverteerder, dan dien je dit vooraf met Daisycon en de adverteerder af te stemmen. Je dient toestemming te hebben om de gegevens te gebruiken en de bezoeker hier duidelijk over te informeren. Dat kan bijvoorbeeld door onderstaande tekst aan je privacy statement toe te voegen. Lees hier meer over pre-fillen en de AVG / GDPR.

<start tekst>

Deze website maakt gebruik van de mogelijkheid om zijn dienstverlening te optimaliseren door data van onze gebruikers, via het systeem van Daisycon aan de website van adverteerders (doelsite) door te geven. Deze gegevens worden enkel gebruikt om op de doelsite, op onze site gemaakte berekeningen of ingevulde data door te geven. [SPECIFICEER DE GEGEVENS].

Deze gegevens worden enkel gebruikt om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen. M.b.t. het doorgeven van deze gegevens via het Daisycon systeem aan de adverteerder is ten behoefte van de AVG een verwerkersoveenkomst afgesloten. De doorgifte van deze gegevens is vooraf met Daisycon en de betreffende adverteerder afgestemd.

<einde tekst>

 

Matchingtechnologie

Voor onze matching-technologie slaan we zo min mogelijk data op (privacy by design). Data die wij wel opslaan is zoveel mogelijk geanonimiseerd en wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd en uiteraard niet aan derden verkocht. Wij gebruiken de data niet om ‘behavioural’ klant profielen aan te maken.

De affiliate cookies en de data van adverteerders worden alleen gebruikt om door te kunnen meten welke publisher een bezoeker naar de website van een adverteerder heeft doorverwezen. Wij bewaren de cookies maximaal 1 jaar.

Lijst met affiliate cookies

De duur van de affiliate cookies is gekoppeld aan de feitelijke maximale meetduur van een campagne. De maximale meetduur is 1 jaar.

 • PHPSESSID

Affiliate cookie (sessie) Daisycon

Functie: Uniekheid van de bezoeker garanderen en meten of vanuit de klik binnen de sessie een transactie wordt gegenereerd bij de adverteerder.

Gegevens: Willekeurig uniek getal (geen gegevens).

 • DCI, PDC

Affiliate cookie Daisycon

Functie: Uniekheid bezoeker garanderen en meten of vanuit de klik binnen de sessie een Transactie wordt gegenereerd bij de adverteerder.

Gegevens: Willekeurig uniek getal (geen gegevens).

 • ci_{program_ID} , ca_{program_ID} , si_{program_ID}

Affiliate cookie Daisycon

Functie: Uniekheid bezoeker garanderen en meten of vanuit de klik binnen de sessie een Transactie wordt gegenereerd bij de adverteerder.

Gegevens: Willekeurig uniek getal, datum + tijd, Programma_id (adverteerder), Cartlock (wordt gebruikt om te bepalen welke publisher de vergoeding moet krijgen), Link_id (welke link is gebruikt), Website_id (publisher), Sub ID (variabele die de publisher kan bepalen).

 • __cfduid

Functionele cookie

Functie: Deze cookie gebruiken we om met de Cloudflare service veilige webtraffic te identificeren.

Gegevens: Het heeft geen functie in het matchingproces en bevat geen persoonlijke informatie.

Transactiedata bij Affiliate Marketing

Als via de link van een bij Daisycon aangesloten publishers een transactie wordt gegenereerd, dan geeft de adverteerder transactiedata door aan Daisycon. De transactiedata wordt opgeslagen in MyDaisycon. Deze informatie hebben wij nodig om:

 • de publisher de juiste vergoeding voor zijn of haar promotie te kunnen geven.
 • de transacties te kunnen laten valideren door de adverteerder,
 • de promotie door publishers en adverteerder te optimaliseren.

Wij maken onderscheid tussen data die 100% anoniem is en data die in theorie naar een persoon is te herleiden. Wij slaan bij Affiliate Marketing geen directe persoonsgegevens op, maar sommige Transactiedata zijn, dan wel in combinatie met andere gegevens, mogelijk naar een persoon te herleiden.

Onder anonieme transactiedata verstaan we product omschrijvingen, omzet/commissie waarden en demografische en geografische kenmerken die niet naar een persoon zijn te herleiden.

Deze transactiedata wordt gedeeld met publisher(s) die hebben bijgedragen aan de Transactie. Data die gedeeld wordt is altijd geanonimiseerd en nooit naar een persoon te herleiden.

Naast de anonieme transactiedata kan de adverteerder voor interne controle-doeleinden een Transactie ID uit zijn systeem meegeven. Dit Transactie ID is door de adverteerder te herleiden naar een persoon en is daarmee een persoonsgeven. Dit Transactie ID wordt niet gedeeld met de publisher, maar vervangen voor een anoniem Daisycon Transactie ID. Door het technische proces wordt het IP-adres aan ons doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het Daisycon-systeem opgeslagen.

Voor het doorgeven van de Transactiedata treden we voor de adverteerder op als Dataverwerker. Hiervoor hebben wij een standaard Verwerkersovereenkomst opgesteld, bezoek hiervoor de pagina over Privacy.

In onze Algemene Publisher Voorwaarden, die publishers moeten accepteren voordat zij zich bij ons netwerk kunnen aanmelden, is vastgelegd dat Transactie- en Klik Data uitsluitend door de publisher mag worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te kunnen promoten of voor het maken van analyses. Daarnaast moet de data adequaat beveiligd worden. Daarnaast dienen zij zich te uiteraard houden aan de verwerkersovereenkomst die ze met ons zijn aangegaan.

Gebruik van deze gegevens door publishers en adverteerders

Wij raden onze publishers en adverteerders sterk aan om op de websites waar zij gebruik maken van de diensten van Daisycon, naar dit cookiebeleid te verwijzen. Informatie uit dit cookiebeleid mag worden overgenomen om bezoekers te informeren. We adviseren publishers en adverteerders echter wel om alleen een verwijzing te maken.

Door de snelle technologische ontwikkelingen kan deze informatie veranderen. WIj behouden ons het recht voor om zonder melding, informatie aan dit cookiebeleid toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.

Functionele cookies

Analyse Website

Naast de dataopslag en cookies die wij voor onze diensten toepassen, hebben wij ook eigen media (zoals deze website) waarop cookies worden gebruikt.

Op deze website (en websites van Daisycon die naar dit gedeelte verwijzen) gebruiken we een analyse-tool (Google Analytics) die cookies gebruikt om te meten hoeveel bezoekers op deze website komen en welke pagina’s ze bezoeken. Hierdoor kunnen wij analyses uitvoeren om onze website te verbeteren. De gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het verbeteren van de website. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en zijn ook binnen de Daisycon-organisatie slechts voor een beperkt aantal personen beschikbaar die zich bezighouden met het optimaliseren van deze website.

De cookies bevatten niet naar personen herleidbare gegevens. De gebruikte tool is zo geconfigureerd dat deze geen persoonlijke data opslaat. Hierdoor vallen deze zogenaamde ‘Analytic cookies’ onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor er vooraf geen toestemming gevraagd hoeft te worden om deze cookies te plaatsen.

Daisycon werkt samen met Leadinfo, dankzij hun dienst worden bezoekers op de website herkend aan de hand van het IP-adres. Er wordt inzichtelijk gemaakt of er terugkerende bezoeken zijn en welke pagina’s worden bezocht. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Leadinfo.

Wachtwoord onthouden

Voor bezoeken van onze website die inloggen bestaat de mogelijkheid om hun wachtwoord op te slaan. Om dit mogelijk te maken moeten wij twee cookies op de computer van deze persoon plaatsen. Een cookie die de gebruikersnaam bevat en één cookie die het versleutelde wachtwoord bevat. Deze cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het opslaan van een wachtwoord. Deze cookies zijn zogenaamde ‘functionele cookies’. Volgens de Telecommunicatiewet is er vooraf geen toestemming nodig voor het plaatsen en/of gebruiken van functionele cookies.

Taalkeuze

Onze website(s) zijn  in verschillende talen beschikbaar. De cookie voor de taalkeuze zorgt ervoor dat laatste taal die geselecteerd is wordt onthouden. Deze cookie is een zogenaamde ‘functionele cookie’. Volgens de Telecommunicatiewet is er vooraf geen toestemming nodig voor het plaatsen en/of gebruiken van functionele cookies.

Opslag van gegevens op de website

Op deze website hebben bezoekers meerdere mogelijkheden om gegevens achter te laten. Zo kunnen zij het contactformulier invullen, een reactie geven op het blog en zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Gegevens worden beveiligd opgeslagen. Voor deze website geldt hetzelfde beveiligingsniveau als voor de diensten van Daisycon.

Verstuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wel kunnen we jouw contactgegevens gebruiken om contact met je op te nemen.. Data zal niet buiten de organisatie worden gedeeld. Om misbruik te kunnen detecteren wordt in sommige gevallen wel een deel van het IP-adres opgeslagen.

Lijst met functionele cookies op onze website(s)

 • lang

Doel: Onthouden van de taalkeuze van de website.
Geplaatst door: Daisycon
Type: Functionele cookie (Essentieel om taalkeuze te kunnen onthouden)
Cookietijd: 15 dagen

 • username

Doel: Onthouden van gebruikersnaam bij het inloggen.
Geplaatst door: Daisycon
Type: Functionele cookie (Wordt alleen geplaatst indien daarvoor gekozen wordt)
Cookietijd: 1 jaar

 • password

Doel: Onthouden van de taalkeuze van de website.
Geplaatst door: Daisycon
Type: Functionele cookie (Wordt alleen geplaatst indien daarvoor gekozen wordt)
Cookietijd: 1 jaar

 • PHPSESSID

Doel: Meten hoe lang iemand op de site is, zodat andere functionaliteiten gebruikt kunnen worden.
Geplaatst door: Daisycon
Type: Functionele cookie (Essentieel voor de werking van de website)
Cookietijd: 3 uur

 • _li_id.xxxx

Doel: Herkennen of iemand een nieuwe of terugkerende bezoeker is.
Geplaatst door: Leadinfo
Type: Marketing cookie
Cookietijd: 2 jaar

 • _li_ses.xxxx

Doel: Herkennen welke pagina’s zijn bezocht tijdens het bezoek aan de website.
Geplaatst door: Leadinfo
Type: Marketing cookie
Cookietijd: Einde van de sessie

 • __utma

Doel: Website statistieken
Geplaatst door: Google
Type: Google Analytics
Cookietijd: 2 jaar

 • __utmb

Doel: Website statistieken
Geplaatst door: Google
Type: Google Analytics
Cookietijd: 30 minuten

 • __utmc

Doel: Website statistieken
Geplaatst door: Google
Type: Google Analytics
Cookietijd: Einde van de sessie

 • __utmv

Doel: Website statistieken
Geplaatst door: Google
Type: Google Analytics
Cookietijd: 2 jaar

 • __utmz

Doel: Website statistieken
Geplaatst door: Google
Type: Google Analytics
Cookietijd: 6 maanden

Klik hier voor meer informatie over Google Analytics