fbpx

Juridisch

Gedragscode

Ethische basis

Onze gedragscode

In onze gedragsscode delen we graag met je op welke manier wij werken op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit. Naast het feit dat wij zelf volgens de principes in onze gedragscode werken, verwachten we dit ook van alle publishers, adverteerders en andere relaties met wie wij samenwerken.

Mensenrechten en arbeidsomstandigheden

 • Wij behandelen onze werknemers met respect en waardigheid en wij verwachten dit ook van al onze relaties.
 • Discriminatie op welke grond dan ook wordt door ons niet geaccepteerd.
 • Wij maken ons hard voor een werkplek vrij van intimidatie of ander ongewenst gedrag, in de breedste zin van het woord.
 • Wij respecteren de mensenrechten, rechten van werknemers en lokale gemeenschappen.
 • Wij dragen zorg voor een veilige werkomstandigheden en een gezonde werkomgeving.
 • Werknemers zijn vrij om zich te verenigen of lid te zijn van een werknemersorganisatie.
 • Voor het melden van misstanden binnen onze organisatie hebben wij een klokkenluidersregeling opgesteld.
 • Om de impact van een noodsituatie te kunnen beperken beschikken wij over een BHV- en evacuatieprotocol.

Milieu

 • Om onze negatieve invloed op het milieu te verkleinen spannen wij ons in om onze afvalproductie zoveel mogelijk te verkleinen en daar waar mogelijk te voorkomen.
 • Wij voeren ons bedrijfsafval conform de geldende wet- en regelgeving af.

Integriteit

 • Wij staan voor een transparante, ethisch verantwoorde en eerlijke bedrijfsvoering waarbinnen geen ruimte is voor corruptie, verduistering of afpersing in welke vorm dan ook.
 • Het aannemen van steekpenningen of elke andere vorm van aanbiedingen met als doel het verkrijgen van een voordeel is verboden en wordt niet getolereerd.
 • We vermijden te allen tijde belangenverstrengeling en zullen open en transparant communiceren.

Linehub

Daisycon is onderdeel van Linehub, een collectief van marketingbureaus. Onze medewerkers zijn onderdeel van een groter team waarbinnen we elkaar versterken, vertrouwen en toetsen.

Binnen Linehub:

 • Denken we resultaatgericht. Alleen het beste is goed genoeg.
 • Handelen we sympathiek. Je krijgt een grote glimlach en onze toegewijde aandacht, altijd.
 • Zijn we inventief. Hoe dan ook, we zorgen dat het werkt.
 • Zijn we sociaal. Teamwork maakt het tot een succes.
 • Hebben we drive. We worden elke dag beter, elke dag opnieuw.
 • Zijn we competent. We zijn bekwaam en weten wat we doen.

Dat vertaalt zich in de dagelijkse praktijk als volgt:

Iedereen draagt zijn steentje bij

Zoals gezegd, teamwork maakt het tot een succes. We doen het samen. We werken samen, stellen vragen en bieden hulp aan anderen.

Het nemen van verantwoordelijkheid

We worden allemaal gestimuleerd om onze projecten in goede banen te leiden. Op de ene of op de andere manier, we maken er een succes van.

We communiceren voortdurend

Niemand houdt ervan om in het duister te tasten. Daarom zorgen we ervoor dat onze collega’s en klanten up-to-date zijn. We zijn assertief en duidelijk.

Feedback is de sleutel tot succes

We leren van elkaar. We staan open voor feedback en geven feedback terug. We zorgen ervoor dat het waardevol is, dus het helpt ons allemaal om vooruit te komen.

Overtref

We verrassen onze klanten graag en geven ze méér dan ze verwachten. Het geeft energie aan het project en alle mensen die eraan werken.

We voelen onze waarden in alles wat we doen. Samen zijn we het meest gedreven marketingnetwerk.