fbpx

Juridisch

Privacyverklaring

Privacy van en voor bezoekers, adverteerders en publishers
Informatie over de AVG

Algemene informatie privacy

Wij begrijpen dat onze bezoekers, adverteerders en publishers hun privacy zeer waardevol vinden. Uiteraard houden we ons dan ook aan de geldende wet- en regelgeving. Je kunt er dus van op aan dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke informatie. In onze privacyverklaring delen we graag met je op welke manier we met jouw gegevens omgaan en waarvoor we dit gebruiken.

Algemene informatie over databeveiliging bij Daisycon

Wij zijn er van overtuigd dat het gedrag van personen het allerbelangrijkste onderdeel van beveiliging is. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte wat wel en niet is toegestaan op het gebied van data. Er zijn regels en er is apart beleid omtrent inkomende data. Daarnaast is er een veiligheids- en escalatieprotocol. Ons databeleid wordt regelmatig opnieuw bij alle collega’s onder de aandacht gebracht en is daarnaast ook onderdeel van ons personeelshandboek.

Een tweede en zeer belangrijke- stap in de databeveiliging bij Daisycon, is dat er zo min mogelijk gevoelige data wordt opgeslagen (privacy by design). Wij slaan voor onze dienst Affiliate Marketing géén persoonsgegevens op, en gegevens zijn ook gecombineerd niet te herleiden naar een persoon.
Daisycon heeft een geavanceerd rechtensysteem, waardoor alleen geautoriseerd personeel van een bepaald niveau bij bepaalde Transactiedata kan komen.

Naast dat wij weinig data opslaan en de data niet naar personen te herleiden is, streven wij ook naar de beste beveiliging van onze systemen. Hiervoor werken samen met professionele data beveiligingsbedrijven. Naast de reguliere controles door onze eigen technische afdeling laten met regelmaat zogeheten penetratietests uitvoeren. Ook hebben wij standaard controleprocessen voor de livegang van nieuwe software. Hierdoor wordt geborgd dat, tussen de penetratietests door, alleen veilige software in gebruik wordt genomen.

Onze servers worden binnen Nederland op gescheiden locaties beheerd door externe hosting providers. Deze zijn ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.

Welke situatie is op jou van toepassing?

Bezoeker van Daisycon.com

Als je via onze website contact met ons opneemt vragen we om je NAW gegevens, namelijk jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel de URL van jouw website. Daisycon maakt voor de contactformulieren op deze website gebruik van de diensten van Hubspot. Deze gegevens gebruiken wij alleen maar om zo goed en zo snel mogelijk contact met je op te kunnen nemen. Wij bewaren deze informatie maximaal 12 maanden nadat je het contactformulier aan ons hebt verzonden. Om meer te weten te komen over het privacybeleid van Hubspot verwijzen wij naar hun website.

Publisheraccount bij Daisycon

Wanneer je als publisher gebruik maakt van het Daisycon-netwerk dan moet je een account aanmaken. Bij het aanmaken van een account ga je een overeenkomst met ons aan. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren hebben we verschillende soorten informatie van je nodig. Zo vragen we jou om je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en indien van toepassing kvk-gegevens. Daarnaast vragen we je ook om je rekeningnummer. Dit laatste hebben we bijvoorbeeld nodig voor de uitbetaling van commissies.

Afhankelijk van welke informatie je van ons wilt ontvangen, gebruiken wij jouw gegevens ook om met je in contact te komen of je te voorzien van belangrijke informatie over je account. Bij het inloggen op ons systeem gebruiken we unieke identifiers om jouw identiteit vast te stellen en met het oog op veiligheid noteren we de tijdnotatie en het IP adres waarmee wordt inge;ogd. De wachtwoorden die je gebruikt worden automatisch versleuteld en zijn niet door ons in te zien. Informatie wordt exclusief over beveiligde SSL-verbindingen overgedragen.

Persoonlijke informatie die we van jou ontvangen zal door ons alleen gebruikt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Wij zullen geen persoonlijke informatie delen met niet-geautoriseerde derden, behalve als dat nodig is voor de afgesproken dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Alle persoonlijke informatie is optimaal beveiligd en wordt met de grootst mogelijke zorg door ons behandeld. Binnen onze organisatie is jouw informatie ook alleen beschikbaar voor mensen die hier, om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren,noodzakelijk toegang toe dienen te hebben.

Adverteerder bij Daisycon

Als adverteerder krijg je via het systeem van Daisycon inzicht in de campagne die je bij ons hebt lopen. Hiervoor heb je een user account nodig. Dit bestaat uit jouw naam en jouw inloggegevens.. Deze inloggegevens bestaan uit je e-mailadres en een wachtwoord. Het wachtwoord dat je gebruikt worden automatisch versleuteld en zijn niet door ons in te zien. Informatie wordt exclusief over beveiligde SSL-verbindingen overgedragen.

Alle persoonlijke informatie is optimaal beveiligd en wordt met de grootst mogelijke zorg door ons behandeld. Binnen onze organisatie is jouw informatie ook alleen beschikbaar voor mensen die hier, om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren,noodzakelijk toegang toe dienen te hebben.

Dataopslag leadcampagnes

Voor een beperkt aantal Leadcampagnes die wij zelf hosten is het nodig dat we gegevens voor adverteerders (tijdelijk) opslaan. Hiervoor sluiten we een verwerkersovereenkomst af met de adverteerder.

Bezoeker van publisher of adverteerder

Je komt met Daisycon in aanraking als je op een link klikt die via het netwerk van Daisycon doorklikt naar de website van één van onze adverteerders. Wij maken deze “doorklik” mogelijk door onze dienstverlening, bijvoorbeeld Affiliate Marketing of Lead Generation.

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren slaan we voor onze adverteerders en publishers enkele gegevens. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar een persoon. We maken gebruik van Affiliate cookies en matching-data. Het gaat dan om:

  • Land van je browser
  • Gehashte browserversie en -instellingen.
  • Een anonieme IP-hash of Account-ID (Secure Hash Algorithm).
  • Een anonieme e-mail-hash (Secure Hash Algorithm)
  • Jouw type device (pc/smartphone/tablet).

Deze gegevens gebruiken we om een match te kunnen maken tussen jouw klik vanuit de publisher(s) en de transactie bij de adverteerder. Voor onze matching-technologie slaan we alleen geanonimiseerde IP-adressen op en de data wordt maximaal 5 jaar opgeslagen.

AVG

In mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afkorting: AVG, in het Engels bekend als GDPR, General Data Protection Regulation).

Wij van Daisycon zijn ervan overtuigd dat het gedrag van mensen de belangrijkste factor is bij gegevensbeveiliging. Dit is ook een van de belangrijkste principes van de AVG. Het personeel van Daisycon is goed geïnformeerd over wat wel en niet is toegestaan als het gaat om gegevens. Er zijn regels en er is een apart beleid met betrekking tot inkomende gegevens. Daarnaast is er een beveiligings- en escalatieprotocol. Gegevensbeleid wordt regelmatig onder de aandacht van het personeel gebracht en is opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van Daisycon. Binnen de organisatie is een legal officer actief die verantwoordelijk is voor bovengenoemd beleid. Waar van toepassing sluiten we afzonderlijke verwerkersovereenkomsten met onze klanten en leveranciers.

Documentatie: verwerkersovereenkomsten

De volgende verwerkersovereenkomsten zijn beschikbaar:

Meer informatie en de rechten van de betrokken partijen

Daisycon heeft een FAQ beschikbaar over de AVG. Deze FAQ bevat protocollen voor de betrokken partijen.

Gegevens inzien of verwijderen

Wil je meer weten over de wijze waarop Daisycon omgaat met jouw gegevens of wil je dat we je gegevens verwijderen? Neem dan contact met ons op via [email protected].