Privacy- en cookiebeleid Daisycon

Op deze pagina wordt het privacy- en cookiebeleid (hierna te noemen: privacybeleid) van Daisycon B.V. (hierna te noemen: Daisycon) uiteengezet. 

Om duidelijkheid te scheppen wat voor cookies Daisycon gebruikt leggen we dat eerst kort uit. Daarna gaan we dieper in op wat de cookies van Daisycon precies doen en welke data wordt opgeslagen voor de verschillende doelgroepen die Daisycon bedient. We sluiten dit document af met een uitleg over databeveiliging en de contactgegevens van Daisycon.

Inleiding: Cookies van Daisycon

Daisycon gebruikt slechts één type cookie voor haar diensten, zogenaamde ‘Affiliate cookies’.


Affiliate cookies

"Affiliate cookies zijn niet bedoeld om informatie te verzamelen over de gebruiker, maar over de affiliate; welke affiliate heeft recht op de beloning omdat zijn advertentie heeft geleid tot een verkoop. Indien de met de affiliate cookies verkregen informatie alleen voor deze doelen worden gebruikt, zal dit geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de internetgebruiker en valt dit type cookies onder de uitzondering."

Minister Kamp Economische zaken, mei 2013

Met ‘de uitzondering’ doelde de minister op de uitzondering in de Telecommunicatiewet. Affiliate cookies zijn sinds de feitelijke wetswijziging in februari 2015 uitgezonderd van deze wet, waardoor de AdverteerderPublisher of het Affiliatenetwerk geen toestemming hoeft te vragen voordat hij/zij een Affiliate cookie plaatst. De Adverteerder of Publisher dient zijn of haar bezoekers wel te informeren over het gebruik van Affiliate cookies. Adverteerders kunnen dit doen door de volgende standaardtekst op te nemen in hun privacystatement. Publishers kunnen deze tekst gebruiken. Waar mogelijk informeert Daisycon, als zijnde het Affiliatenetwerk, de bezoekers door op zoveel mogelijk plaatsen naar dit document te verwijzen.

 

Inhoud

Ter verduidelijking wordt binnen dit document onderscheid gemaakt tussen verschillende gebruikers. Klik op de link om naar het juiste onderdeel te navigeren:U bent een bezoeker van een bij Daisycon aangesloten Publisher of Adverteerder en heeft geen account bij Daisycon:

U komt met Daisycon in contact als u op een link -die via de dienstverlening van Daisycon is geplaatst- doorklikt naar een website. Het mogelijk maken van die doorklik is onderdeel van de dienstverlening van Daisycon (bijvoorbeeld Affiliate Marketing of Lead Generation). Om deze diensten uit te kunnen voeren slaat Daisycon voor haar Adverteerders en Publishers enkele -niet naar een persoon herleidbare- gegevens op. Ook maakt Daisycon gebruik van Affiliate cookies.

 

Hoe gebruikt Daisycon Affiliate cookies en data voor haar advertentiediensten?

Matching-technologie

Daisycon biedt haar Adverteerders de mogelijkheid om aan performance based advertising te doen. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat de Adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de Publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de Transactie die bij de Adverteerder wordt gegenereerd.

Voor haar matching-technologie maakt Daisycon GEEN gebruik van naar personen herleidbare gegevens en slaat GEEN persoonsgegevens op. Data die wij opslaan is geanonimiseerd. Deze wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en niet aan derden verkocht.

De Affiliate cookies en de data van Adverteerders worden alleen gebruikt om door te kunnen meten welke Publisher een bezoeker naar de website van een Adverteerder heeft doorverwezen. De cookies worden maximaal 100 dagen bewaard. Zie voor meer informatie de onderstaande lijst met de drie cookies die Daisycon voor haar matching gebruikt.

De data die Daisycon opslaat voor haar matching zijn enkele statistische gegevens. De opgeslagen gegevens zijn GEEN persoonsgegevens en kunnen dus ook niet worden herleid naar een individu. Gegevens die Daisycon opslaat zijn:

  • Land van de browser.
  • Gehashte browserversie en -instellingen.
  • Een anonieme IP-Hash (Secure Hash Algorithm).
  • Een anonieme Email-Hash (Secure Hash Algorithm) (optioneel voor adverteerders).
  • Device Type (pc/smartphone/tablet).

Bovenstaande gegevens worden door Daisycon gebruikt voor statistische berekeningen, en om (bij het ontbreken van een cookie) een match te kunnen maken tussen de doorklik vanuit de Publisher(s) en de Transactie bij de Adverteerder. Daisycon slaat GEEN IP-adressen of naar personen herleidbare gegevens op.

Lijst met Affiliate cookies

Naam

Type

Functie

Gegevens

Duur

PHPSESSID

Affiliate cookie (sessie) Daisycon

Uniekheid bezoeker garanderen en meten of vanuit de klik binnen de sessie een Transactie wordt gegenereerd bij de Adverteerder.

Random uniek getal (geen gegevens)

100 dagen

pdc

Affiliate cookie (sessie) Daisycon

Uniekheid bezoeker garanderen en meten of vanuit de klik binnen de sessie een Transactie wordt gegenereerd bij de Adverteerder.

Random uniek getal (geen gegevens)

100 dagen

ci_{program_ID} , ca_{program_ID} , si_{program_ID}

Affiliate cookie Daisycon

Meten of er vanuit de klik een Transactie wordt gegenereerd bij de Adverteerder.

- Random uniek getal
- Datum + tijd
- Programma_id (Adverteerder),
- Cartlock (wordt gebruikt om te bepalen welke Publisher de vergoeding moet krijgen),
- Link_id (welke link is gebruikt)
- Website_id (Publisher)
- SubID (variabele die de Publisher kan bepalen)

100 dagen

__cfduid 

Third party Cloudflare

Deze cookie gebruikt de Cloudflare service om veilige webtraffic te identificeren.

 

- Random uniek getal
Het heeft geen verband met bovenstaande gegevens en bevat geen persoonlijke informatie.

5 jaar

 

 

Transactiedata bij Affiliate Marketing

Als via de link van een bij Daisycon aangesloten Publishers een Transactie wordt gegenereerd, dan geeft de Adverteerder Transactiedata door aan Daisycon. Deze informatie heeft Daisycon onder andere nodig om de Publisher de juiste vergoeding voor zijn of haar promotie te kunnen geven. Deze data wordt opgeslagen. Het betreft anonieme data die niet naar een persoon is te herleiden. De Transactiedata kan gedeeld worden met Publisher(s) die hebben bijgedragen aan de Transactie. Data die gedeeld wordt is altijd geanonimiseerd en nooit naar een persoon te herleiden.

In hoofdstuk 3.9 van de Algemene Publisher Voorwaarden -die Publishers dienen te accepteren voordat zij zich bij Daisycon kunnen aanmelden- is geborgd dat Transactie- en klikdata uitsluitend door Publisher mag worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende Adverteerder effectiever te kunnen promoten of voor het maken van analyses en dat data adequaat beveiligd dient te worden.

Hoewel Daisycon voor haar dienst Affiliate Marketing geen persoonsgegevens opslaat, hebben Adverteerders de mogelijkheid een standaard bewerkersovereenkomst af te sluiten. 

Hoewel Daisycon voor haar dienst Affiliate Marketing geen persoonsgegevens opslaat, heeft Daisycon gemeend de gegevens die zij opslaan vrijwillig te registreren bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit ten behoeve van de transparantie van de dienstverlening van Daisycon. De registratie treft u hier.

Voor haar dienst Affiliate Marketing host Daisycon alle data van haar klanten op eigen (toegewezen) servers binnen Nederland en maakt geen gebruik van buiten Nederland gevestigde clouddiensten.


Dataopslag leadcampagnes

Voor een beperkt aantal Leadcampagnes die Daisycon zelf host dienen zij gegevens voor Adverteerders (tijdelijk) op te slaan. Hiervoor sluit Daisycon een bewerkersovereenkomst af met de Adverteerder. Het privacystatement betreffende de verwerking van deze leads treft u hier.

Recht op inzage

Wenst u recht op inzage over de gegevens die Daisycon van u heeft opgeslagen? Daarvoor kunt u een verzoek indienen. Lees hier hoe u dit doet

 U maakt actief gebruik van de diensten van Daisycon als Publisher of Adverteerder:

Deelname aan het Daisycon-netwerk vereist van Publishers en Adverteerders dat zij contactinformatie aan Daisycon verschaffen (zoals naam en e-mailadres), Daisycon van unieke identifiers voorziet (een wachtwoord), en financiële informatie verschaft (zoals rekeningnummers). Daisycon maakt gebruik van deze informatie om haar diensten aan te kunnen bieden, om informatie over haar diensten aan Adverteerders en Publishers te verstrekken en om betalingen uit te kunnen voeren. De informatie wordt indien nodig ook gebruikt om in contact te treden met de Publisher of Adverteerder. Unieke identifiers worden gebruikt om de identiteit vast te stellen bij het inloggen in het persoonlijke account binnen het Daisycon-systeem. Wachtwoorden worden automatisch versleuteld en zijn niet door Daisycon in te zien. Informatie wordt exclusief over beveiligde SSL-verbindingen overgedragen.

Vergaarde persoonlijke informatie zal alleen door Daisycon gebruikt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Persoonlijke informatie zal niet aan niet-geautoriseerde derden worden verstrekt of verkocht. Alle persoonlijke informatie is optimaal beveiligd en wordt met de grootst mogelijke zorg door Daisycon behandeld. Intern is deze informatie ook alleen beschikbaar voor personen die hier -om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren- noodzakelijk toegang toe dienen te hebben.

Van inloggegevens van Adverteerders en Publishers slaat Daisycon de tijd en het IP-adres op om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dit is expliciet in de Algemene Publisher Voorwaarden benoemd. Publishers dienen, voordat zij van de diensten van Daisycon gebruik kunnen maken, de Algemene Publisher Voorwaarden te accepteren. Met Adverteerders worden contracten gesloten voordat zij toegang tot het Daisycon-netwerk krijgen.Databeveiliging

Daisycon is er van overtuigd dat het gedrag van personen het allerbelangrijkste onderdeel van beveiliging is. Personeel van Daisycon is goed op de hoogte wat wel en niet is toegestaan op het gebied van data. Er zijn regels en er is apart beleid omtrent inkomende data. Daarnaast is er een veiligheids- en escalatieprotocol. Het databeleid wordt regelmatig opnieuw bij personeel onder de aandacht gebracht en is opgenomen in de algemene arbeidsvoorwaarden van Daisycon. Op senior managementniveau is er een dataofficer aangesteld die verantwoordelijk is voor bovengenoemd beleid.

Een tweede -en zeer belangrijke- stap in de databeveiliging bij Daisycon is dat er zo min mogelijk gevoelige data wordt opgeslagen. Daisycon slaat voor haar dienst Affiliate Marketing géén persoonsgegevens op, en gegevens zijn ook gecombineerd niet te herleiden naar een persoon.

Daisycon heeft een geavanceerd rechtensysteem, waardoor alleen geautoriseerd personeel van een bepaald niveau bij bepaalde Transactiedata kan komen.

Naast dat Daisycon weinig data opslaat, en de data niet naar personen te herleiden is, streeft Daisycon naar de beste beveiliging van haar systemen. Hiervoor werkt Daisycon samen met professionele databeveiligingsbedrijven. Naast de reguliere controles door haar eigen technische afdeling laat Daisycon met regelmaat zogeheten penetratietests uitvoeren. Ook heeft Daisycon standaard controleprocessen voor de livegang van nieuwe software. Hierdoor wordt geborgd dat tussen de penetratietests door alleen veilige software in gebruik wordt genomen.

De servers van Daisycon worden binnen Nederland op gescheiden locaties beheerd door externe hostingproviders. Deze zijn ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.

 Cookies Daisycon websites

Naast de dataopslag en cookies die Daisycon voor haar diensten toepast, heeft Daisycon ook eigen media (zoals deze website) waarop cookies worden gebruikt. In dit gedeelte wordt hier duidelijkheid over gegeven. Verschillende websites van Daisycon kunnen naar dit gedeelte verwijzen.

Website analyse

Op deze website (en websites van Daisycon die naar dit gedeelte verwijzen) gebruikt Daisycon een analyse-tool (Google Analytics) die cookies gebruikt om te meten hoeveel bezoekers op deze website komen en welke pagina’s ze bezoeken. Hierdoor kan Daisycon analyses uitvoeren om de website te verbeteren. De gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het verbeteren van de website. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en zijn ook binnen de Daisycon-organisatie voor een beperkt aantal personen beschikbaar die zich bezighouden met het optimaliseren van deze website. Cookies bevatten niet naar personen herleidbare gegevens. De gebruikte tool is zo geconfigureerd dat deze geen persoonlijke data opslaat. Hierdoor vallen deze zogenaamde 'Analytic cookies' onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor er vooraf geen toestemming hoeft te vragen gevraagd om deze cookies te plaatsen.

Wachtwoord onthouden

Voor personen die inloggen bestaat de mogelijkheid om hun wachtwoord op te slaan. Om dit mogelijk te maken moeten wij twee cookies op de computer van deze persoon plaatsen. Een cookie bevat de gebruikersnaam, de andere het versleutelde wachtwoord. Deze cookies wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan het opslaan van een wachtwoord. Dit type cookies valt onder zogenaamde 'functionele cookies', volgens de Telecommunicatiewet hoef je voor het gebruik van functionele cookies niet vooraf toestemming te vragen om deze te mogen plaatsen.

Taalkeuze

Daisycon.com en sommige andere media zijn in verschillende talen beschikbaar. De cookie zorgt ervoor dat laatste taal die is geselecteerd wordt onthouden. Dit type cookies valt onder zogenaamde 'functionele cookies'. Volgens de Telecommunicatiewet hoef je voor het gebruik van functionele cookies niet vooraf toestemming te vragen om deze te mogen plaatsen.

Add This sociale media plugin

Op deze website van Daisycon is een plugin geïnstalleerd (AddThis) waarmee u via verschillende sociale media berichten kunt delen. Deze plugin plaatst cookies. Het is mogelijk dat de verschillende sociale media buttons, zoals van Twitter en Facebook ook cookies plaatsen, wanneer u berichten van deze website via één van deze diensten deelt.

Door het feit dat AddThis op ieder willekeurig moment haar cookies kan wijziging hebben we de cookies niet opgenomen in ons cookieoverzicht. Het meest actuele overzicht vindt u in de privacystatement van AddThis. Deze vindt u hier http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

De bewuste plugin wordt alleen getoond (en de cookies van de plugin alleen geplaatst) als de bezoeker de cookies op deze website heeft geaccepteerd.

Facebook

Op onze website zijn plugins van Facebook geïntegreerd. De Facebook-plugin herkent u aan het Facebook-logo of de "Like Button" ("Like"). Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Wanneer u een pagina, met daarop de Facebook-plugin bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook koppelt uw IP-adres aan de pagina's die u heeft bezocht. Als u klikt op de Facebook "Like" button terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u naar de inhoud van onze pagina's verwijzen op uw Facebook-profiel. Dit geeft Facebook inzicht om uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount bij Facebook te koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieders van deze website geen kennis hebben van de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik van Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php.
 
Door het feit dat Facebook op ieder willekeurig moment haar cookies kan wijziging hebben we de cookies niet opgenomen in ons cookieoverzicht. Het meest actuele overzicht vindt u in de privacystatement van Facebook. Als u niet wil dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's of aan uw Facebook-account van de gebruiker toewijst, moet u zich afmelden bij uw Facebook-account. De Facebook plugin wordt pas geladen wanneer u actief de cookies voor deze website accepteert.

Twitter

Functies van de dienst Twitter zijn geïntegreerd op onze sites. Door het gebruik van Twitter en de "re-tweet-functie" worden de webpagina's die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers . Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van deze websites geen kennis van de inhoud van de verstrekte gegevens hebben. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy. Uw kunt uw privacy instellingen op Twitter aanpassen via https://twitter.com/settings/security.Door het feit dat Twitter op ieder willekeurig moment haar cookies kan wijziging hebben we de cookies niet opgenomen in ons cookieoverzicht. Het meest actuele overzicht vindt u in de privacystatement van Twitter. De Twitter plugin wordt pas geladen wanneer u actief de cookies voor deze website accepteert.

LinkedIn

Onze site maakt gebruik van de functies van het netwerk LinkedIn. Elke keer dat een van onze pagina's buttons van LinkedIn bevat, kan LinkedIn een connectie maken. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de "aanbevolen" knop van LinkedIn klikt en wordt aangemeld bij uw account bij LinkedIn, dan is het voor LinkedIn mogelijk om uw bezoek toe te wijzen aan onze website en uw LinkedIn-account. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieders van deze websites geen kennis hebben van de inhoud van de verstrekte gegevens aan LinkedIn. Meer informatie is te vinden in de Privacy Policy van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Door het feit dat LinkedIn op ieder willekeurig moment haar cookies kan wijziging hebben we de cookies niet opgenomen in ons cookieoverzicht. Het meest actuele overzicht vindt u in de privacystatement van LinkedIn.  De LinkedIn plugin wordt pas geladen wanneer u actief de cookies voor deze website accepteert.

Google +1

Op deze website maken wij gebruik van een plugin van Google +1. Met Google +1 knop u informatie op uw Google +1 account en over de hele wereld publiceren. Google zal zowel de informatie over de inhoud die u een +1 heeft gegeven, evenals informatie over de pagina die u bekeken heeft wanneer u op +1 heeft geklikt opslaan. Uw +1 kan samen met uw naam en profielfoto worden getoond in de Google-services, zoals in de zoekresultaten, in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het internet. Google registreert informatie over uw +1 activiteiten om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1 knop te kunnen gebruiken heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, die ten minste de gekozen profielnaam moet bevatten. Deze profielnaam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u heeft gebruikt bij het delen van content via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres of andere identificerende informatie van u weten.
 
In aanvulling op het bovenstaande is het gebruikt van de door u verstrekte informatie in overeenstemming met het van toepassing zijnde privacybeleid van Google. Google kan samengevoegde statistieken vrijgeven over de +1 de activiteiten van de gebruiker of stuurt deze door naar de gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelinkte sites. Bekijk hier de privacy statement van Google https://www.google.com/intl/nl_ALL/policies/privacy/.
 
Door het feit dat Google op ieder willekeurig moment haar cookies kan wijziging hebben we de cookies niet opgenomen in ons cookieoverzicht. Het meest actuele overzicht vindt u in de privacystatement van Google. De Google +1 plugin wordt pas geladen wanneer u actief de cookies voor deze website accepteert.

Opslag van gegevens op de website

Op deze website hebben bezoekers meerdere mogelijkheden om gegevens achter te laten. Zo kunnen zij het contactformulier invullen, een reactie geven op het blog, en zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Gegevens worden beveiligd opgeslagen. Voor deze website geldt hetzelfde beveiligingsniveau als voor de diensten van Daisycon. Zie ook het hoofdstuk over databeveiliging.

Tenzij duidelijk is dat de ingegeven informatie openbaar wordt gemaakt (zoals bij een reactie op het blog), zal informatie die wordt ingegeven vertrouwelijk worden behandeld. Contactgegevens kunnen door Daisycon gebruikt worden om contact op te nemen met de persoon die heeft geregeerd. Tenzij nadrukkelijk aangegeven zullen de gegevens niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Data zal niet buiten de organisatie worden gedeeld. Om misbruik te kunnen detecteren wordt in sommige gevallen een deel van het IP-adres opgeslagen.

Personen of bedrijven die gebruik willen maken van de diensten van Daisycon kunnen zich inschrijven op deze website. Meer informatie hierover leest u in dit hoofdstuk.

 

Lijst met cookies op Daisycon haar website(s)

CookienaamDoelWie plaatste de
cookie?
Duur van de cookieType cookieExpliciete
toestemming
vereist?
Informatie
             
lang Onthouden van de taalkeuze van de website. Daisycon 15 dagen Functioneel cookie (Essentieel om taalkeuze te kunnen
onthouden)
Nee  
username Onthouden van gebruikersnaam bij het inloggen. Daisycon 1 jaar Functioneel cookie (Wordt alleen geplaatst indien daar voor
gekozen wordt)
Nee  
password Onthouden van wachtwoord bij het inloggen. Daisycon 1 jaar Functioneel cookie (Wordt alleen geplaatst indien daar voor
gekozen wordt)
Nee  
PHPSESSID Meten hoe lang iemand op de site is, zodat andere
functionaliteiten gebruikt kunnen worden.
Daisycon 3 uur Functioneel cookie (Essentieel voor de werking van de website) Nee  
__utma Website statistieken Google Analytics 2 jaar Analytic cookie Nee Meer info
__utmb Website statistieken Google Analytics 30 minuten Analytic cookie Nee Meer info
__utmc Website statistieken Google Analytics Einde van de sessie Analytic cookie Nee Meer info
__utmz Website statistieken Google Analytics 6 maanden Analytic cookie Nee Meer info
__utmv Website statistieken Google Analytics 2 jaar Analytic cookie Nee Meer info


Ga voor het meest actuele overzicht van de cookies van derden partijen die wij op deze website gebruiken, naar hun eigen privacybeleid:

 

Contact

Het hoofdkantoor van Daisycon is gevestigd aan de P.J. Oudweg 5 in Almere. Daisycon heeft ook kantoren in Mechelen (België) en Oldenburg (Duitsland). Voor meer informatie over dit document kunt u contact opnemen met Daisycon via [email protected] of 036 5483770.

 

Gebruik van dit document

Daisycon raadt haar Publishers en Adverteerders sterk aan op de websites waar zij gebruik maken van de diensten van Daisycon om naar dit document te verwijzen. Informatie uit dit document mag worden overgenomen om bezoekers te informeren. Daisycon raadt Publishers en Adverteerders echter aan alleen een verwijzing te maken. Door de snelle technologische ontwikkelingen kan deze informatie snel veranderen. Daisycon behoudt zich het recht voor zonder melding informatie aan dit document toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.

 

Laatste update: 24-07-2017

 

 

Zoek een campagne!

Blijf op de hoogte:
Op deze website is een disclaimer en ons algemene privacybeleid van toepassing.