fbpx

Veelgestelde vragen over het ACM dossier

ACM verkiest boete boven overleg

Datum van publicatie:

Op vrijdag 26 september 2014 heeft de ACM bekend gemaakt dat het een boete heeft oplegd aan Daisycon. Het persbericht van Daisycon hierover is hier na te lezen. Een goede introductie en achtergrond van dit dossier kunt u lezen in het Volkskrant artikel dat zij op 14 oktober 2014 publiceerden.

In deze blog behandelen wij de veelgestelde vragen en antwoorden.

*Update april 2018: Deze Q&A is aangevuld met de laatste inzichten van de definitieve uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en het daarmee afsluiten van deze zaak.

 
 
 

Vragen en antwoorden voor adverteerders:

 

V: Waarom heeft Daisycon een boete opgelegd gekregen?

A: Begin 2012 heeft de ACM naar aanleiding van een eerdere zaak, onderzoek gedaan naar de naleving van de telecomwet binnen de dienstverlening van Daisycon. Dit onderzoek had betrekking op de periode 2009 – begin 2012. Na onderzoek door de ACM, en intensief overleg tussen Daisycon en de ACM, heeft de ACM gemeend dat de door haar gewenste gewijzigde –en daarmee nieuwe- interpretatie ten aanzien van toestemming en afmelding inzake commercieel e-mailverkeer, zou moeten leiden tot het opleggen van een boete aan Daisycon. 

De zaak gaat niet over de vraag óf er toestemming was voor het versturen van commerciële boodschappen. Maar of wij (Daisycon) die toestemming konden aantonen aan de ACM.

Voor zover het de eigen e-mail activiteiten betrof (gestaakt in 2011), waren de originele bestanden, in navolging van de privacyregels van het College Bescherming Persoonsgegevens verwijderd. De ACM zegt dan: er is géén aangetoonde toestemming. 

Voor wat betreft de hoofdzaak, Daisycon in de rol als affiliate netwerk (hierbij versturen wij dus zelf geheel niets), hebben we aangegeven dat de toestemming bij de bestandseigenaren moet liggen. Ook hier zegt de ACM: Daisycon is ook verzender, dus moet zelfstandig de toestemming kunnen aantonen. Kan je geen bewijs overleggen? Dan is alles spam. In beide gevallen gaat het er niet om óf er toestemming was, maar dat Daisycon deze toestemming niet heeft kunnen aantonen. Niet aan kunnen tonen is dan als spam aangemerkt.

Let wel; de 2 miljard e-mails waar de ACM over spreekt, zijn geen e-mails die wij verzonden zouden hebben, dit is een schatting van het aantal e-mails dat de bij ons aangesloten publishers verzonden zouden kunnen hebben. De ACM heeft in deze berekening slechts een deel van de e-mails van onze publishers als ‘spam’ aangemerkt en dat deel van hun selectie had voor meer dan 99% betrekking op mails van de grote cashback bedrijven en spaarprogramma’s in Nederland. Juist deze bedrijven hebben hun toestemmingen uitermate goed op orde, temeer omdat de e-mailontvangers ook nog punten/geld sparen door de cashback systemen te gebruiken.

Wij hebben als bewijsvoering de aanmeldstraten/-vragen en processen aangebracht bij de ACM. De ACM was echter van mening dat Daisycon daarmee geen toestemming kon aantonen.

*Update april 2018: In hoger beroep heeft het College van Beroep voor bedrijfsleven de ACM in het gelijk gesteld. Voor Daisycon was in de onderzoeksperiode (2009 tot begin 2012) sprake van een  sterke verwevenheid van verschillende rollen van het bedrijf. Zo was Daisycon op enig moment, ten aanzien van e-mailmarketing, tegelijkertijd actief als publisher, adverteerder en als netwerk. Het is gebleken dat deze vermengde rollen zowel in de handhaving als het daaropvolgende juridische traject, moeilijk te onderscheiden zijn ten aanzien van de toepasselijke regels. Hierdoor is Daisycon meer verantwoordelijkheid in het proces toegewezen.

V: Volgt Daisycon de wetgeving?

A: Uiteraard! We hebben sinds het jaar 2000 hard gewerkt aan ons netwerk, en we zijn trots op de kwaliteit die we je dagelijks bieden. Een superstabiel netwerk met veel handige tools en een groot aanbod van interessante publishers. We kunnen het ons niet veroorloven om ons níet aan de regels te houden. Vandaar dat we zeker stellen dat we ons niet alleen aan de wet houden, maar ook aan de door de markt opgestelde richtlijnen en kwaliteitsvoorwaarden. We volgen de regels van de DDMA en de internationale regels van de FEDMA. Daarnaast opereren we volgens de door het PAN (Platform Affiliate Netwerken) ingestelde Code of Conduct. Bovendien handhaaft onze afdeling Quality Control voortdurend de opgestelde richtlijnen ten aanzien van onze (e-mail-)publishers.

V: Hebben de Daisycon publishers spam verstuurd?

Nee. Deze zaak gaat niet over de vraag óf er toestemming was. Maar of wij (Daisycon) die kon aantonen aan de ACM. Voor zover het de eigen e-mail activiteiten betrof (gestaakt in 2011), waren de originele bestanden, in navolging van de privacyregels verwijderd. De ACM zegt dan: er is géén aangetoonde toestemming. Voor wat betreft de hoofdzaak, Daisycon in de rol als affiliate netwerk, (hierbij sturen wij dus geheel niets) hebben we aangegeven dat de toestemming bij de bestandseigenaren moet liggen. Ook hier zegt de ACM: Daisycon is ook verzender, dus moet zelfstandig de toestemming kunnen aantonen. Kan je geen bewijs overleggen? Dan is alles spam. In beide gevallen gaat het er niet om óf er toestemming was, maar dat Daisycon deze toestemming niet heeft kunnen aantonen. Niet aan kunnen tonen is als spam aangemerkt.

V: Zijn bij Daisycon zaken anders geregeld dan bij andere netwerken?

A: Nee en ja; net als alle netwerken die zijn aangesloten bij het PAN houden we ons aan de wet- en regelgeving en opereren we volgens dezelfde processen en procedures die in de markt gelden. Wel weten we, omdat we lang hebben overlegd met de ACM, beter waar de ACM op let. Uiteraard hebben we deze informatie intern verwerkt. Onze processen en procedures zijn dus al sinds 2012 nóg scherper gezet.

V: Hoe zit dat met de e-mailbestanden van Daisycon?

A: Wij hebben tot 2011 een eigen e-mailbestand ingezet voor onder andere het versturen van enquêtes. Na het stoppen met deze dienst is het bijbehorende bestand uit privacy overwegingen vernietigd. Daisycon mailt dus al jaren niet meer (en is dus ook geen publisher); wij zijn het affiliate netwerk en leveren de technologische oplossing om resultaat te meten.

V: Wat betekent deze boete voor e-mailpublishers?

A: Het optreden van de ACM heeft grote impact gehad op de affiliatemarkt, waaronder e-mailmarketing. Dit traject heeft vele jaren geduurd en in de loop der tijd zijn zowel technologie als processen ingrijpend aangepast, zowel binnen Daisycon als in de markt. Zo hebben alle affiliate netwerken, inclusief Daisycon zelf, onder meer tools gebouwd waarmee publishers en adverteerders onderling de content, targeting en toestemming van een mailing afstemmen. Daisycon hanteert duidelijke richtlijnen voor promotie via e-mailmarketing. Als publisher en als adverteerder kun je de kansen die dit kanaal biedt prima benutten.

V: Geldt dit alleen voor publishers die bij Daisycon zijn aangesloten?

A: Nee; dit geldt voor alle publishers die zich bezig houden met e-mailmarketing in Nederland.

 

Vragen en antwoorden voor publishers:

 

V: Waar gaat deze zaak over?

A: Begin 2012 heeft de ACM naar aanleiding van een eerdere zaak, onderzoek gedaan naar de naleving van de telecomwet binnen de dienstverlening van Daisycon. Dit onderzoek had betrekking op de periode 2009 – begin 2012. Na onderzoek door de ACM, en intensief overleg tussen Daisycon en de ACM, heeft de ACM gemeend dat de door haar gewenste gewijzigde –en daarmee nieuwe- interpretatie ten aanzien van toestemming en afmelding inzake commercieel e-mailverkeer, zou moeten leiden tot het opleggen van een boete aan Daisycon. 

Deze zaak gaat niet over de vraag óf er toestemming was. Maar of wij (Daisycon) die konden aantonen aan de ACM.

Voor zover het de eigen e-mail activiteiten betrof (gestaakt in 2011), waren de originele bestanden, in navolging van de privacyregels verwijderd. De ACM zegt dan: er is géén aangetoonde toestemming.

Voor wat betreft de hoofdzaak, Daisycon in de rol als affiliate netwerk, (hierbij sturen wij dus geheel niets) hebben we aangegeven dat de toestemming bij de bestandseigenaren moet liggen. Ook hier zegt de ACM: Daisycon is ook verzender, dus moet zelfstandig de toestemming kunnen aantonen. Kan je geen bewijs overleggen? Dan is alles spam. 

In beide gevallen gaat het er niet om óf er toestemming was, maar dat Daisycon deze toestemming niet heeft kunnen aantonen. Niet aan kunnen tonen; is als spam aangemerkt. 

Let wel; de 2 miljard e-mails waar de ACM over spreekt, zijn geen e-mails die wij verzonden zouden hebben, dit is een schatting van het aantal e-mails dat de bij ons aangesloten publishers verzonden zouden kunnen hebben. De ACM heeft in deze berekening slechts een deel van de e-mails van onze publishers als ‘spam’ aangemerkt en dat deel van hun selectie had voor meer dan 99% betrekking op mails van de grote cashback bedrijven en spaarprogramma’s in Nederland. Juist deze bedrijven hebben hun toestemmingen uitermate goed op orde, temeer omdat de e-mailontvangers ook nog punten/geld sparen door de cashback systemen te gebruiken. Wij hebben als bewijsvoering de aanmeldstraten/-vragen en processen aangebracht bij de ACM. De ACM was echter van mening dat Daisycon daarmee geen toestemming kon aantonen.

V: Is Daisycon het enige affiliate netwerk dat onderzocht is?

A: In deze specifieke zaak wel. Daarnaast heeft de ACM verkennende onderzoeken gedaan bij andere affiliate netwerken. Het optreden van de ACM heeft grote impact gehad op de affiliatemarkt en e-mailmarketing in Nederland. Dit heeft geresulteerd in richtlijnen die duidelijker en strakker zijn en een kwaliteitsverbetering op brede schaal.

V: Over welke periode heeft ACM nu precies onderzoek gedaan?

A: De ACM heeft Daisycon begin 2012 bezocht en onderzocht. Het onderzoek richt zich op activiteiten van 2009 tot begin 2012. 

V: Wat is de rol van Daisycon geweest in de enquêtes?

A: Daisycon heeft tot 2011 enquêtes verzonden. Deze dienst is dus al vele jaren niet meer aangeboden. Voor deze enquêtes had Daisycon de aanmelding & afmelding geregeld conform de geldende regels en marktconforme werkwijze. Na het stoppen met deze dienst is, overeenkomstig de regels uit de Wbp de database vernietigd.

V: Gaat het totaal echt om twee miljard e-mails?

A: Nee, deze aantallen zijn nooit daadwerkelijk onderzocht. In het onderzoek, dat een periode van 2009 tot begin 2012 behelst, heeft de ACM een aantal kliks beoordeeld. De ACM heeft deze aan de hand van een factor geëxtrapoleerd om tot een indicatieve twee miljard e-mails te komen. Het gaat dus om een schatting. Deze schatting is, in onze ogen, nogal ruim genomen.

V: Volgt Daisycon de wetgeving?

A: Uiteraard! We hebben sinds het jaar 2000 hard gewerkt aan ons netwerk, en we zijn trots op de kwaliteit die we je dagelijks bieden. Een superstabiel netwerk met veel handige tools en aansprekende adverteerders. We kunnen het ons niet veroorloven om ons níet aan de regels te houden. Vandaar dat we zeker weten dat we ons niet alleen aan de wet houden, maar ook aan de door de markt opgestelde richtlijnen en werkwijzen. We werken volgens de regels van de DDMA en de internationale regels van de FEDMA. Daarnaast opereren we volgens de door het PAN (Platform Affiliate Netwerken) ingestelde Code of Conduct.  

V: Wat houdt het voor mij als publisher in?

A: Business as usual; Daisycon houdt zich -en dat is nooit anders geweest- aan de wet- en regelgeving: we werken volgens de Code of Conduct van het PAN, de e-mailcode van de DDMA en de (internationale) regels van de FEDMA. We hebben onze processen en procedures verder aangescherpt naar aanleiding van de gesprekken met de ACM en we blijven uitermate scherp op naleving hiervan. Onze afdeling Quality Control zorgt er dagelijks voor dat onze publishers de wet- en regelgeving naleven. 

V: Wat betekent de uitspraak voor de uitbetaling?

A: De initiële sanctie van de ACM is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven gematigd. Er was reeds een reservering, het vrijvallen van dit bedrag vormt geen impact op de operationele activiteiten van Daisycon. De uitbetaling aan publishers wordt hierdoor niet beïnvloed.

V: Zijn bij Daisycon zaken anders geregeld dan bij andere netwerken?

A: Nee en ja; net als alle netwerken die zijn aangesloten bij het PAN houden we ons aan de wet- en regelgeving en opereren we volgens dezelfde processen en procedures die in de markt gelden. Wel weten we, omdat we lang hebben overlegd met de ACM, beter waar de ACM op let. Uiteraard hebben we deze informatie intern verwerkt. Onze processen en procedures zijn dus al sinds 2012 nóg scherper gezet. 

 
 

Ik heb toch nog een vraag. Waar moet ik zijn?

We hopen je zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd, maar het kan zijn dat je toch nog iets anders wil weten. Voor publishers van Daisycon geldt: stuur ons Support team een mail of schiet een ticket in via ons ticketsysteem. Als adverteerder kunt u een mail sturen naar [email protected]. We beantwoorden vragen zo snel mogelijk!