fbpx

ACM verkiest boete boven overleg

Datum van publicatie:

Almere, 26 september 2014,

Begin 2012 heeft de ACM naar aanleiding van een eerdere zaak, onderzoek gedaan naar de naleving van de telecomwet binnen de dienstverlening van Daisycon. Dit onderzoek had betrekking op de periode 2009 – begin 2012. Na onderzoek door de ACM, en intensief overleg tussen Daisycon en de ACM, heeft de ACM gemeend dat de door haar gewenste gewijzigde
–en daarmee nieuwe- interpretatie ten aanzien van toestemming en afmelding inzake commercieel e-mailverkeer, zou moeten leiden tot het opleggen van een boete aan Daisycon.

Daisycon, als marktleider op het gebied van affiliate marketing in Nederland en als founding partner van het PAN (het Platform Affiliate Netwerken), is van mening dat het in beweging brengen van de markt om gehoor te geven aan nieuwe beleidslijnen, niet moet plaatsvinden middels het opleggen van een boete, maar moet gebeuren in overleg met alle betrokken marktpartijen.

Daisycon betwist de grondslag van de boete en heeft daarom reeds bezwaar aangetekend, hetgeen naar alle verwachting zal leiden tot een langdurige juridische rechtsgang. Daarnaast blijft Daisycon in overleg met de ACM om gezamenlijk met de gehele markt te werken aan een toepasbare en werkbare oplossing waarbij we ook aansluiting moeten zoeken bij internationale wet- en regelgeving.

Gedurende het onderzoek en het overleg met de ACM is al een groot aantal procedurele aanpassingen en kwaliteitswaarborgen binnen ons netwerk doorgevoerd.

De bekendmaking van het boetebesluit heeft dan ook geen gevolgen voor de dienstverlening of de continuïteit van Daisycon.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact met ons op.

[update: 15:00 uur]
Ter verduidelijking van de discussie willen we graag benadrukken dat de ACM een puur formeel standpunt heeft ingenomen dat de nieuwsbrieven die door de bij ons aangesloten publishers zijn verzonden als spam zijn aangemerkt. Dit enkel om de reden dat wij als affiliate netwerk niet zelfstandig de toestemming van de consument aan de publishers of adverteerders, konden aantonen. Of de toestemming van de consument op een juiste manier aan de publisher of adverteerder aanwezig was, is door de ACM niet getoetst.