fbpx

AFM-regels voor mobiele telefonie

Datum van publicatie:

Recent heeft de AFM de regels aangescherpt omtrent het aanbieden van telefoonabonnementen in combinatie met een toestel op afbetaling. In de meeste gevallen worden telefoons die tijdens de looptijd van het abonnement worden afbetaald voortaan gezien als een telefoonkrediet.

De AFM heeft hier een informatieblad over gepubliceerd. Deze kan je hier nalezen. Wij hebben het informatieblad bestudeerd en hebben de conclusies hiervan uitgewerkt in een handige infographic. Daarnaast leggen wij in dit artikel uit wat voor impact de regelgeving volgens ons heeft op publishers en adverteerders bij Daisycon. 

Voor wie zijn deze regels van belang?

De regels zijn met name van toepassing op adverteerders die het telefoonkrediet aanbieden en verkoopkanalen (veelal ook adverteerders). De regels hebben ook invloed op de wijze waarop reclame mag worden gemaakt door publishers.
 
Maak je als publisher enkel reclame door bijvoorbeeld banners te plaatsen en ontwikkel je zelf geen materiaal om telecomadverteerders te promoten? Dan worden de banners door de aanbieders aangepast zodat de informatievoorziening richting consument volgens de nieuwe regels gaat.
 
Publishers die méér dan alleen reclame maken, bijvoorbeeld met vergelijkers of die content schrijven over telefoonaanbiedingen, vallen onder de definitie ‘bemiddelen’. Hiervoor gelden aanvullende regels ten aanzien van de informatievoorziening. Ook dienen deze publisher ervan op de hoogte te zijn wat van de verschillen zijn tussen ‘bemiddelen’ en ‘adviseren’ aangezien voor adviseren een vergunning nodig is. 

Wat valt onder telefoonkrediet en wat niet?

Wel:

 • Het toestel wordt in termijnen betaald (vaak i.c.m. een abonnement)
 • De klant is een consument (dus geen zakelijke gebruiker)
 • Het toestel wordt eigendom van de klant
 • De klant betaalt in meer dan drie termijnen

Niet:

 • Sim only- en prepaidabonnementen
 • Toestellen die direct (volledig) worden afgerekend, of als de betaling van het toestel in maximaal drie termijnen plaatsvindt
 • Zakelijke abonnementen
 • Huur- en leasetoestellen

De adverteerders die deze laatste vier producten/diensten aanbieden vallen dus niet onder de gewijzigde regels. Ook aan de promotie van deze producten door publishers verandert niets.

Wat verandert er bij de promotie van telefoonkrediet? 

De AFM heeft van een aantal zaken aangegeven dat ze niet meer zijn toegestaan. Dit is per direct ingegaan. Welke zaken zijn niet meer toegestaan?

 • Communicatie over ‘gratis toestellen’ of ‘0 euro’. Als er tijdens de looptijd voor het toestel moet worden betaald, dan mag er geen reclame worden gemaakt die de indruk wekt dat de mobiele telefoon gratis is.
 • Er mag niet de indruk worden gewekt dat het telefoonkrediet gemakkelijk te krijgen is.

Daarnaast legt de AFM enkele verplichtingen op bij de promotie van abonnementen met telefoonkrediet. Deze verplichting gaat in per 1 januari 2017. Wat wordt er verplicht?

 • De kosten van het abonnement en het krediet voor het toestel dienen duidelijk te worden gescheiden. De productfeeds van Daisycon worden op dit moment aangepast om hier tijdig aan te voldoen.
 • Bij aanbiedingen van een abonnement + telefoonkrediet moet de uiting “Geld lenen kost geld” worden gecommuniceerd. Lees hier welke regels hiervoor gelden.

Zoals eerder aangegeven zal dit in de banners waarop dit van toepassing is automatisch worden doorgevoerd. Heb je echter zelf materiaal ontwikkeld (bijvoorbeeld een vergelijker op basis van productfeeds) dan dien je dit zelf toe te voegen.

Bemiddelen versus adviseren

Niet alleen het aanbieden van het telefoonkrediet, maar ook het bemiddelen en het adviseren in telefoonkredieten vallen onder de Wet op financieel toezicht (Wft). Voor bemiddelen in telefoonkrediet geldt een vrijstelling en hoeft ook geen melding plaats te vinden. Voor aanbieden en adviseren geldt een vergunningsplicht. 

Publishers die méér dan alleen reclame maken, bijvoorbeeld vergelijken, dienen ervan op de hoogte te zijn van de verschillen tussen ‘bemiddelen’ en ‘adviseren’, aangezien voor adviseren een vergunning nodig is en voor bemiddelen niet.

Wat ziet de AFM als adviseren?

 • Advies over de aanbieder van het telefoonkrediet (b.v. een aanbeveling doen bij welke aanbieder het telefoonkrediet het goedkoopste of het beste is)
 • Advies over de looptijd van het krediet
 • Advies om op krediet te kopen

Zonder AFM-vergunning mag men wel reclame maken en bemiddelen in de verkoop van telefoons die met een telefoonkrediet worden betaald. Volgens ons valt hier het volgende onder. Je mag zonder AFM-vergunning:

 • Reclame maken voor de aanbieders van een telefoonkrediet door bijvoorbeeld een banner te plaatsen; zoals gesteld zullen adverteerders indien nodig nieuw promotiemateriaal beschikbaar stellen in hun affiliateprogramma.
 • Informatie geven over het abonnement
 • Informatie geven over mogelijkheden van het toestel
 • Informatie geven over prijzen van een bepaald toestel
 • Informatie geven over het krediet

Conclusie en implementatie

Door de gewijzigde regelgeving veranderen de regels voor het aanbieden van, adviseren over en bemiddelen in telefoonkredieten. Dit heeft invloed op de promotie door de adverteerders en de reclame en informatievoorziening richting consument via de publisher. De promotie van telefoons die op afbetaling worden verkocht valt onder de Wft. Reclame die hiervoor wordt gemaakt en de informatie die hierover aan de klant wordt verstrekt zijn aan regels gebonden en moeten correct, duidelijk en niet misleidend zijn.

Voor publishers die enkel reclame maken door middel van banners, wordt het materiaal waarop dit van toepassing is automatisch aangepast. Publishers die méér doen dan enkel reclame maken, dienen de regels omtrent bemiddelen en adviseren te respecteren.

De aanbieders én adviseurs dienen een AFM-vergunning aan te vragen; voor bemiddelen geldt een vrijstelling.

Het is uiteraard zaak dat alle partijen op wie de nieuwe regels van toepassing zijn dat zij de regels (gaan) naleven. Dit artikel en de infographic zijn hierin een belangrijke eerste stap. Daisycon doet haar uiterste best om op tijd alle materialen en productfeeds aangepast te krijgen. Adverteerders die een AFM-vergunning hebben aangevraagd zullen aanvullende eisen in hun programmavoorwaarden gaan opnemen. Houd als publisher het publishernieuws de komende tijd dan ook extra in de gaten. Uiteraard worden de wijzigingen voor je verzameld en nog eens extra gecommuniceerd.

Mocht je als publisher of adverteerder vragen hebben over de nieuwe regels, dan zijn wij uiteraard altijd bereid hierover van gedachte te wisselen. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon bij Daisycon of stuur een e-mail naar [email protected].

v1.0