fbpx

AFM verduidelijkt beleid financiële vergelijkingssites

Datum van publicatie:

Afgelopen november heeft de Autoriteit Financiële Markten, AFM, de regels voor het vergelijken van financiële producten aangescherpt. Na intensief overleg tussen Daisycon en de AFM, waarin de AFM duiding heeft gegeven aan de aangescherpte regels, heeft Daisycon een oplossing ontwikkeld waarbij  ook publishers zonder AFM vergunning -onder strikte voorwaarden- onze financiële vergelijkers konden gebruiken.

De AFM heeft het gewijzigde beleid nu geformaliseerd en een nieuwe FAQ gelanceerd waarin het mondeling toegelichte beleid nu ook op schrift is vastgelegd. Deze FAQ bevestigt dat de oplossing van Daisycon correct is.

Samenvattend, wat ons beleid inhoudt:

  1. Het betreft financiële vergelijkers, dus voor Daisycon gaat dit over de autoverzekering-, reisverzekering– en zorgverzekeringvergelijker.
  2. Daisycon heeft een aparte dochteronderneming opgericht: DSC Finance B.V. DSC Finance is inmiddels in het bezit van een AFM-vergunning voor het bemiddelen in zorg- en schadeverzekeringen. DSC Finance verzorgt het inhoudelijke beheer van de financiële vergelijkers. 
  3. Publishers die niet bemiddelen, adviseren of inhoudelijke betrokkenheid bij de vergelijkers tonen zijn niet vergunningsplichtig. Hiervoor zijn duidelijke regels opgesteld. Zij mogen de vergelijkers plaatsen, mits: 
  4. De vergelijkers duidelijk herkenbaar als een apart onderdeel van de website en als onderdeel van DSC Finance herkenbaar zijn. DSC Finance houdt hier toezicht op.
  5. Uiteraard moet DSC Finance zich ook aan de regels houden wat betreft transparantie en juist vergelijken
  6. Publishers met AFM vergunning mogen de vergelijker plaatsen zonder ‘DSC Finance branding’ en de vergelijkers ook zelf aanpassen.