fbpx

Belangrijke begrippen binnen Affiliate marketing

De belangrijkste 9 op een rijtje

Datum van publicatie:

Vakjargon. Soms is de betekenis het heel logisch, soms snap je er niets van. Hieronder vind je een lijst van de meest voorkomende en belangrijk begrippen bij Affiliate Marketing. De lijst is natuurlijk nog uitgebreider; je kan hier de volledige lijst van begrippen bekijken.

Adverteerder

In de context van online marketing is dit de zakelijke partij die adverteert op internet. Een adverteerder wordt ook soms ook aangeduid als merchant. Tegenover de adverteerder staat de publisher.

Publisher

Een publisher is iemand die een online medium bezit. Een publisher kan via Daisycon adverteerders promoten en zo geld verdienen.

Affiliatenetwerk

Een affiliatenetwerk is een intermediair tussen affiliates en adverteerders. Een van de belangrijkste taken van een affiliatenetwerk is het verzorgen van de conversiematching en het toewijzen en uitbetalen van de commissie aan publishers, maar uiteraard doet een affiliatenetwerk nog veel meer. Het beste affiliatenetwerk is Daisycon, maar dat is slechts onze mening.

Matching

Matching is een proces waarbij er wordt gecontroleerd of een transactie en daarmee commissie aan een publisher kan worden toegewezen. Dit gebeurt met een conversiepixel die wordt opgeroepen op de “bedankpagina” (deze wordt getoond nadat een transactie is afgerond) van de adverteerder. Via de conversiepixel matcht een affiliatenetwerk of de transactie is geïniteerd door een bij haar aangesloten publisher. De publisher krijgt vervolgens een vergoeding toegewezen.

Conversiepixel

De conversiepixel is het stukje code dat een adverteerder op de bedankpagina van zijn website plaatst. Op het moment dat een bezoeker een transactie bij de adverteerder genereert, wordt de conversiepixel aangeroepen. Nadat de conversiepixel is aangeroepen kan het affiliatenetwerk bepalen of de bezoeker via één van haar publishers is doorgestuurd. Is dit het geval, kan krijgt de publisher een vergoeding.

CPS

CPS is de afkorting voor cost-per-sale. Een CPS-vergoeding wordt uitgekeerd als een doorgestuurde bezoeker overgaat tot een transactie op de website van de adverteerder.

CPL

CPL is de afkorting voor cost-per-lead. Een CPL-vergoeding wordt uitgekeerd als een bezoeker persoonsgegevens achterlaat op de website van de adverteerder. Een lead is bijvoorbeeld een informatie-aanvraag of een inschrijving op een nieuwsbrief. De adverteerder gebruikt deze gegevens vervolgens voor marketingdoeleinden.

CPC

CPC is de afkorting voor cost-per-click. CPC is een beloningsmodel waarbij een publisher een kleine vergoeding krijgt uitgekeerd voor iedere unieke bezoeker die klikt op een banner/tekstlink van een adverteerder.

Niet iedere adverteerder geeft een CPC vergoeding. In principe hebben alleen kwalitatieve websites met een bewezen kwaliteit recht op een CPC vergoeding bij Daisycon.

Media

Media is een verzamelbegrip voor websites, e-mailbestanden, apps, social media en uitingen via keyword marketing.