fbpx

Compliance bij e-mail marketing

Daisycon's eisen ten aanzien van aanmelding en toestemming

Datum van publicatie:

Door het aanscherpen van de richtlijnen en een andere interpretatie van de wet door de Authoriteit Consument & Markt, hebben we onze eisen ten aanzien van e-mailmarketing aangescherpt. Via deze weg willen u graag op de hoogte stellen van de eisen die wij stellen ten aanzien van de toestemming en aanmelding.

  • Omdat wij in de overtuiging zijn dat we conform alle geldende wet- en regelgeving handelen en handelden.
  • Omdat wij niet anders werken dan andere partijen in de markt.
  • En omdat wij kwaliteit in netwerk en service hoog in het vaandel hebben staan.

Deze eisen (en controles) vormen een vast onderdeel van onze kwaliteitscontroles en zijn aangescherpt naar aanleiding van het overleg met de ACM.

Eisen ten aanzien van de inzet van e-mailmarketing

• De aanmeldingen van publishers van het media type e-mailmarketing worden door een centrale afdeling met specifieke expertise behandeld
• Na aanmelding van de publisher attenderen we hen nogmaals op de stringente voorwaarden die gesteld worden aan e-mailmarketing
• We vragen de publisher informatie aan te leveren zodat we het e-mail marketing bestand kunnen toetsen op:

  • De aard van de dienst: hoe is de e-mail marketing op het adressenbestand te omschrijven en hoe ziet deze eruit?
  • De wijze van toestemming: hoe is de toestemming van de consument verkregen (via single-, confirmed- of double opt-in)?
  • De aard van toestemming: geeft de consument vrijwillig toestemming?
  • De informatie bij de toestemming: is aan de consument specifiek duidelijk gemaakt wat voor soort e-mail hij mag verwachten en kan de consument zijn voorkeur, bijvoorbeeld op categorieniveau, aangeven?
  • Op welke wijze is het recht op verzet (afmelding) ingericht?

Toetsing

Bij eventuele twijfel over de rechtsgeldigheid van de toestemming of afmelding, wordt de publisher niet toegelaten tot het netwerk of wordt er juridische toetsing aangevraagd bij een externe juridische partij.
Nadat een publisher is toegelaten tot het netwerk en tevens goedgekeurd is door een adverteerder, kan hij besluiten om e-mailmarketing te versturen.
Eventuele klachten die als het gevolg van de mailing ontstaan en ons bereiken worden door onze afdeling Quality Control met hoge prioriteit behandeld.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen over de behandeling van e-mailmarketing bij Daisycon? Neem dan contact met ons op!