fbpx

Effectief conversie-assists inzetten

Datum van publicatie:

Sinds kort heeft Daisycon de unieke mogelijkheid om publishers ook te belonen voor een conversie-assist. Na engagement mapping, dat al een aantal jaar in het Daisycon systeem beschikbaar is, is dit een tweede stap richting conversie-attributie.

In dit artikel leg ik uit wat een conversie-assist is. Ook geef ik enkele strategieën hoe u dit het effectiefst kunt inzetten. Als laatste leg ik uit hoe u kunt analyseren welke publishers het meeste voordeel van conversie-assists zullen hebben.

Wat is de conversie-assist?

Conversie-assist betekent dat u naast de vergoeding per lead of sale voor de publisher die als laatste de bezoeker heeft doorgestuurd, ook een vergoeding geeft voor de publisher die de bezoeker eerder in het aankoopproces heeft doorverwezen. Zoals u waarschijnlijk weet zit de kracht van reclame in herhaling en wordt niet iedere transactie direct afgesloten. De publisher die de voorzet (assist) heeft gegeven tot de transactie, maar uiteindelijk niet de laatste klik heeft gedaan (en dus ook niet de transactie krijgt toegewezen), kunt u nu ook een vergoeding geven.

Publishers waarvan u graag wil dat zij u promoten, maar weinig verdienen omdat zij vaak bovenin de sales funnel zitten (upper funnel publishers) kunt u hierdoor toch belonen voor hun inzet. Daarover zo meer.

Per transactie kan er één assist-vergoeding worden toegewezen. Deze gaat naar de publisher die het dichtst bij de laatste klik de bezoeker heeft doorgestuurd.  Uiteraard krijgt deze publishers alleen de vergoeding als hij hiervoor in aanmerking komt. Dus komt de een na laatste klik van een publisher die hier niet voor in aanmerking komt, dan schuift de assist-vergoeding door naar de volgende, tot er een publisher bij zit die hiervoor is uitgenodigd. Zit er geen publisher bij die in aanmerking komt, dan vervalt de assist-vergoeding.

Dit is unieke technologie en geweldig om publishers waarmee u graag samenwerkt extra te stimuleren om uw affiliateprogramma te promoten. U kunt als adverteerder zelf bepalen welke publishers voor deze assist vergoeding in aanmerking komen.

Voorbeelden van upper funnel publishers

Upper funnel publishers zijn publishers die veel bezoekers hebben die in de oriëntatiefase zitten en niet direct koopbereid zijn. Voorbeelden hiervan zijn websites met veel terugkerende bezoekers, zoals nieuwssites en blogs. Dit zijn vaak hoogwaardige websites waar veel adverteerders graag mee samenwerken. Doordat de vergoeding bij Affiliate Marketing nu alleen wordt toegekend aan de publisher die de bezoeker als laatste heeft doorgestuurd, worden dit soort sites niet altijd evenredig voor hun inspanningen beloond. Hierdoor is Affiliate Marketing niet altijd interessant voor ze. Met de assistvergoeding wordt dat het wel.

De voordelen van upper funnel publishers zijn uiteraard dat zij voor branding zorgen. Hierdoor zorgen zij er ook voor dat de totale sales funnel groeit, waardoor het totaal aantal transacties ook zal toenemen. 

Hoe bepaalt u wie voor een assistvergoeding in aanmerking komt?

Wat mij betreft zijn er drie smaken om te bepalen welke publishers u ook een assistvergoeding gaat geven:

  1. U kunt alle publishers toevoegen
  2. U kunt bepaalde publishers uitsluiten
  3. U kunt bepaalde publishers aansluiten

De eerste optie is het eenvoudigst. U geeft al uw publishers een kleine vergoeding als zij een assist hebben gegeven. Hiermee versterkt u uw affiliateprogramma in de breedte. Publishers zullen gemiddeld een hogere eCPC halen en meer transacties genereren. Dit stimuleert om meer te promoten.

De tweede optie is dat u een aantal publishers gaat uitsluiten. Dit kunnen bijvoorbeeld publishers zijn met een hele hoge of lage eCPC. Publishers die nu al meestal als laatste de bezoeker doorsturen en dus voldoende eCPC behalen, hebben waarschijnlijk geen extra stimulans nodig. Dit verschilt uiteraard per programma. De assistvergoeding kan ook net voor zorgen dat zij meer bij uw programma verdienen dan bij uw concurrent, waardoor zij u meer gaan promoten. Sommige publishers sturen niet zulke goede traffic in. Deze mogen u best promoten, maar wil u misschien niet extra belonen als zij weinig toegevoegde waarde hebben geboden.

De derde optie is dat u alleen publishers gaat uitnodigen waar u graag mee samenwerkt. Conversie-assists toekennen is naar mijn mening de manier om publishers (opnieuw) te activeren voor uw affiliateprogramma en goede samenwerkingen verder uit te bouwen.

Hoe bepaalt u de vergoeding voor de conversie-assist?

Mij lijkt het dat hoe specifieker u bent, hoe hoger de vergoeding voor de conversie-assist moet zijn. U kunt voor een brede strategie kiezen waarbij u veel publishers aansluit en een lage vergoeding van bijvoorbeeld één euro geeft (ligt natuurlijk helemaal aan de gemiddelde transactievergoeding van uw affiliateprogramma), of een strategie waarmee u meer de samenwerking zoekt met enkele publishers waarvan u graag wil dat zij u promoten. In dit geval zou ik voor een hogere vergoeding kiezen (bijvoorbeeld 30% de gemiddelde orderwaarde van een ‘normale’ vergoeding). Uiteraard kunt u de vergoeding altijd testen en na verloop van tijd aanpassen. In deze beginfase is het alleen mogelijk een vaste assist-vergoeding toe te voegen, en geen percentuele.

Vooraf een analyse maken 

Voordat u een assist-vergoeding gaat toevoegen kunt u redelijk eenvoudig een analyse maken. Daisycon biedt al een aantal jaar engagement mapping. Hierdoor heeft u al zicht op alle Daisycon-publishers die de bezoeker hebben doorgestuurd voordat deze overging tot een transactie. Hier kunt u een export van maken, waardoor u redelijk eenvoudig kunt uitrekenen hoeveel het u zou kosten als u alle of bepaalde publishers een vergoeding voor de assist zou geven. Ook kunt u zien welke publishers nu vaak een vergoeding mislopen, dus wie het meeste gebaat zullen zijn als u ze ook in aanmerking laat komen voor een assistvergoeding.

Wilt u ook publishers voor conversie-assists belonen? Uw channelmanager stelt dit graag voor u in!

 

Conversie-assists Daisycon systeemScreenshot Daisycon systeem. Als u engagement mapping exporteert, kunt u een analyse maken.