fbpx

Nuon: eerste resultaten conversie-assist positief

Datum van publicatie:

Dat de customer journey van de consument meerdere touchpoints kent, is voor veel adverteerders niet nieuw meer. Vaak zijn deze touchpoints van verschillende waarde maar zijn adverteerders niet in staat deze waarde vast te stellen en de juiste publishers te belonen. Daisycon speelt in op deze behoefte en maakt het nu mogelijk om deze touchpoints afzonderlijk te waarderen en belonen. Met tools en functionaliteiten zoals de conversie-assist en de onlangs uitgebreide cross device matching, wordt de toegevoegde waarde van influencers binnen het affiliatekanaal, zoals bloggers, gemakkelijker erkend en worden zij beloond.

Wat is de conversie-assist?

Met de conversie-assist is de adverteerder in staat om, naast de vergoeding per lead of sale voor de publisher die als laatste de bezoeker heeft doorgestuurd, ook een vergoeding te geven voor de publisher die de bezoeker eerder in het aankoopproces heeft doorverwezen. Zoals vaker geldt, zit de kracht van reclame in herhaling en wordt niet iedere transactie direct afgesloten. De publisher die de voorzet (assist) heeft gegeven tot de transactie, maar uiteindelijk niet de laatste klik heeft gedaan (en dus ook niet de transactie krijgt toegewezen), kan de adverteerder nu ook een vergoeding geven.

Dankzij de conversie-assist kunnen adverteerders de waarde van publishers beter bepalen en is het gemakkelijker vast te stellen wat de ROI per publisher is.

Conversie-Assist Daisycon

Nuon zet conversie-assist succesvol in

Abandoned Shopping CartNuon

Eén van de eerste adverteerders die direct enthousiast is geraakt over de assist is energieleverancier Nuon. Zij zetten de assist sindsdien in met een tweeledige doelstelling. Enerzijds willen zij hun bestaande publishers extra belonen en nog beter aan hun affiliateprogramma binden. Anderzijds wil Nuon haar programma hiermee aantrekkelijker maken voor nieuwe, relevante publishers.

Nu de assist één week is ingesteld zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zo blijkt dat 192 verschillende publishers minimaal één keer hebben bijgedragen aan een sale en hier een assistvergoeding voor hebben ontvangen. Tijdens deze eerste week is in ruim 18% van de sales minimaal één touchpoint geraakt voordat de laatste klik werd gezet. Aan veel van de sales hebben zelfs meerdere publishers een waardevolle bijdrage geleverd. Nuon beloont hen, tot maximaal negen publishers per sale, met een assistvergoeding tussen de € 0,45 en € 8,- per assist.

Samen vertegenwoordigen deze vergoedingen bijna 7% van de uitkeerde publishervergoeding tijdens de testperiode. Voor de publishers zijn dit inkomsten die zij anders waren misgelopen. Hiermee is direct één van de doelstellingen van Nuon gerealiseerd, namelijk het aan zich binden van publishers door hen te belonen met een extra vergoeding. Ook voor potentiële nieuwe publishers, waaronder influencers, is het affiliateprogramma van Nuon dankzij de assist extra aantrekkelijk geworden. Zij kunnen nu kiezen voor een programma dat hen beloont voor de toegevoegde waarde aan het begin van de customer journey.

Tijdens het schrijven van dit artikel en nog voor afloop van de testperiode, heeft Nuon al aangegeven de testperiode wegens succes te verlengen tot op zijn minst 1 november aanstaande.

Update 27-10-2016: Nuon verlengt periode inzet conversie-assist tot en met 31-12-2016.

Update januari 2017: Nuon verlengt periode inzet conversie-assisst voor de derde maal en geldt nu voor geheel kalenderjaar 2017.

Wilt u influencers óók belonen en hiermee binden aan uw affiliateprogramma? Schakel dan nú de conversie-assist in door contact op te nemen.