fbpx

Gedragscode ontdubbeling en conversieattributie

Datum van publicatie:

Het PAN heeft vanochtend het volgende persbericht verstuurd:

PAN komt met gedragscode voor ontdubbeling en conversieattributie

Amsterdam, 12 februari 2014 – Branchevereniging Platform Affiliate Netwerken (PAN) introduceert een Code of Conduct voor het ontdubbelen van transacties en conversieattributie. De richtlijnen die PAN-leden Affiliate4you, affilinet, Daisycon/Paxz, Tradedoubler en Zanox hebben opgesteld moeten voor transparantie en fairplay zorgen als het gaat om het meten, ontdubbelen en toewijzen van transacties door adverteerders aan publishers.

Bij affiliate marketing geldt veelal het ‘Last Cookie Counts (LLC)’-principe. De publisher die als laatste een bezoeker naar een adverteerder heeft doorgestuurd, krijgt de vergoeding voor de gemeten transactie toegewezen. Daarnaast kunnen adverteerders binnen de no cure, no pay-constructie van affiliate marketing de gemeten transacties achteraf keuren. Dit doet men bijvoorbeeld omdat een consument een retourzending heeft gedaan of omdat een adverteerder met meerdere netwerken samenwerkt waardoor een transactie dubbel gemeten wordt. Affiliate netwerken bieden adverteerders daarom de mogelijkheid om transacties te ‘ontdubbelen’.

Inmiddels hebben sommige adverteerders de eerste stappen richting conversieattributie gezet, waarbij zij meerdere publishers voor hun bijdrage aan een transactie willen belonen. Dit is een ontwikkeling waar het PAN positief tegenover staat. Tegelijkertijd constateert het PAN dat conversieattributie in veel gevallen nog niet correct wordt toegepast. Onervarendheid of technische beperkingen kunnen hieraan debet zijn. De gevolgen zijn ingrijpend voor publishers; te denken valt aan onjuiste ontdubbeling en onterechte afkeur van transacties waardoor zij niet worden beloond voor hun bijdrage aan een transactie.

Met de Code of Conduct komt het PAN nu een groeiende markt tegemoet die behoefte heeft aan heldere richtlijnen. Door meer duidelijkheid over de spelregels te verschaffen, weten adverteerders, publishers en netwerken vooraf waar ze aan toe zijn.

Meten is topsport

“Het correct meten van transacties om ze daarna toe te wijzen aan de juiste publishers is een technische uitdaging. Het is de laatste jaren zelfs lastiger geworden door het gebruik van steeds meer browsers, plugins en devices. Goed meten en toewijzen is in feite topsport”, verklaart Lauri Koop, voorzitter van het PAN. “Affiliatenetwerken hebben in de loop der jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de trackingtechnologieën die recht doen aan de bijdragen van publishers in het aankoopproces. Het zou contraproductief zijn als publishers niet op juiste wijze beloond worden voor hun promoties. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat adverteerders van tevoren aangeven met welke techniek en onder welke voorwaarden zij ontdubbelen. De gedragscode schrijft voor dat adverteerders verplicht zijn dit te communiceren. Publishers kunnen daardoor bewust beslissen of zij een adverteerder onder deze voorwaarden willen promoten.”

Transparantie en fairplay

De richtlijnen in het Code of Conduct zijn een nieuwe stap richting verdere professionalisering van de markt voor performance advertising. “Als affiliatenetwerken streven we naar transparantie en fairplay, want onduidelijkheid belemmert de positieve ontwikkeling voor alle partijen. We vinden het daarom van groot belang om publishers goed te informeren. Niet alleen over het ontdubbelingsbeleid van adverteerders, maar ook over de toepassing van conversieattributie. Publishers en affiliatenetwerken hebben het recht om bij adverteerders de verdeelsleutel op te vragen en deze te controleren. Dat is noodzakelijk om de affiliateprogramma’s goed te kunnen optimaliseren. Daar zullen uiteindelijk alle belanghebbenden van profiteren”, aldus Koop.

Lees hier de volledige Code of Conduct.

Over het PAN

De branchevereniging ‘Platform Affiliate Netwerken’ werd in oktober 2009 opgericht op initiatief van Daisycon/Paxz, TradeDoubler, Zanox en M4N (nu Zanox). Inmiddels is het PAN uitgebreid met de leden Affiliate4you en affilinet. Deze vijf leden vertegenwoordigen het overgrote deel van de affiliate-marketingactiviteiten in Nederland. Het PAN zet zich in voor: de promotie en analyse van affiliate-marketingactiviteiten; belangenbehartiging en bescherming van de collectieve en individuele rechten van de leden; het behoud van ethische normen onder zijn leden.