fbpx

Insurance Distribution Directive (IDD): alles wat u moet weten

Datum van publicatie:

Op 1 juli 2018 wordt de Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie – de Insurance Distribution Directive (IDD in het kort) –  geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De IDD heeft onder andere betrekking op vergelijkers van verzekeringen en bedrijven die verzekeringen als aanvulling aanbieden bij hun producten of diensten. 

Maar wat moet u nu precies weten over deze nieuwe richtlijnen? In deze blog lichten we u in over wat de IDD praktisch inhoudt, wat de gevolgen zijn voor vergelijkers van verzekeringen en hoe Daisycon omgaat met de nieuwe regelgeving.

Wat is het doel van de IDD?

Het primaire doel van de IDD is het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn. Aangezien het een Europese richtlijn is, zorgt het voor een gelijk speelveld in de gehele EU.

Daisycon Blog - EU Insurance Distribution Directive

 

Gevolgen voor vergelijkers van verzekeringen 

Door de toename van online vergelijkers in de afgelopen jaren, was de AFM al eerder genoodzaakt haar regelgeving anders te zien. Zo is er in 2014 al een aanpassing gemaakt om helder te krijgen wat bemiddelen en adviseren is. Hierdoor moesten veel websites een vergunning halen of hun dienstverlening aanpassen. 

Voor de Nederlandse vergelijkers van verzekeringen heeft de nieuwe regelgeving opvallend weinig invloed. De IDD is namelijk een Europese richtlijn, maar kent al veel overlap met de huidige Nederlandse wetgeving. Zo sluit de huidige interpretatie van het begrip “bemiddelen” die de Autoriteit Financiële markten (AFM) aanhoudt, goed aan op die in de IDD. 

Deze interpretatie zal bij invoering van de richtlijnen worden toegevoegd aan de wet.

Formalisatie van het begrip “bemiddelen” 

Al op 9 september 2014 maakte de AFM bekend dat zij haar interpretatie van het begrip “bemiddelen” wenste aan te scherpen. 

Volgens de aangescherpte definitie is er in ieder geval sprake van bemiddelen als er meer dan alleen contactgegevens worden doorgegeven van de klant aan een aanbieder. 

Volgens de AFM bemiddelt een vergelijkingssite ook als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. De website vraagt andere relevante gegevens dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een klant op en maakt op basis hiervan een vergelijking. Het maakt hierbij niet uit of deze gegevens ook daadwerkelijk worden doorgegeven.
  2. Er is een overeenkomst tussen een vergelijkingssite en een aanbieder, bemiddelaar of klant die tot doel heeft klant en aanbieder of bemiddelaar met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst.

Als deze twee bovenstaande werkzaamheden worden verricht, dan wordt er volgens de AFM meer gedaan dan alleen het doorgeven van contactgegevens van een klant aan een aanbieder. Er is dan sprake van inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand laten komen van een overeenkomst, en dus van bemiddeling.

Aanvulling Wet op Financieel Toezicht

Ook de huidige Wet op Financieel Toezicht wordt naar aanleiding van de IDD aangevuld. Aan artikel 1.1 wordt het volgende onderdeel toegevoegd aan het begrip “bemiddelen”: 

e. Het in de uitoefening van beroep of bedrijf op basis van criteria die een cliënt via een website of andere media kiest, verstrekken van informatie aan een cliënt over een of meer financiële producten, met uitzondering van een financieel instrument of het opstellen van een ranglijst van het desbetreffende financieel product, met inbegrip van prijsvergelijkingen of productvergelijkingen, of het verstrekken van een korting op de premie of de rente, indien de cliënt via een website of andere media het desbetreffende financieel product kan afsluiten;

We zien dat hiermee de nieuwe richtlijnen dus verankerd worden in de Wet op Financieel Toezicht. Deze wet stamde nog uit 2002 en inmiddels worden de meeste verzekeringen online afgesloten. Met deze toevoeging gaat de wet dus met de huidige tijd mee.

Daisycon Blog - Wet Financieel Toezicht

 

Gevolgen voor reisbureaus en autodealers

Naast verzekering vergelijkers gaan ook bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een product of dienstverlening verkopen de impact van de IDD merken. Voorbeelden hiervan zijn autodealers, of reisbureaus in het duurdere segment. 

In de oude situatie kon bijvoorbeeld een reisbureau nog zonder restricties bemiddelen in verzekeringen die een aanvulling zijn op een aangeboden reis. Met ingang van de IDD zijn echter de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De verzekering is een aanvulling op een goed of dienst en dekt het risico van defect, verlies of beschadiging van het goed of het niet-gebruik van de dienst (of beschadiging of verlies van bagage en andere risico’s verbonden aan een geboekte reis); en
  2. Het bedrag van de premie op jaarbasis pro rata berekend is niet hoger dan € 600,-; of
  3. Als de verzekering een aanvulling is op een dienst met een duur van drie maanden of korter, en het bedrag van de premie per persoon niet hoger is dan € 200,-.

Als er niet is voldaan aan de voorwaarden, dan moet het bedrijf in bezit zijn van de vergunning voor bemiddelen. Dat betekent dat ze ook doorlopend moeten moeten voldoen aan de vergunningseisen en dat ze moeten moeten beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een andere vorm van garantie.

Daisycon Blog - Sancties overtreding IDD

 

Sancties bij overtreding

De AFM zal deze richtlijnen handhaven. Hoewel de AFM nog niet concreet is over de sancties, geven ze aan dat de maatregelen doeltreffend, evenredig en afschrikkend zullen zijn. 

In 2016 deelde AFM nog een boete van € 6.000,- uit voor een overtredende verzekeraar. De kans is groot dat als u zich niet aan de nieuwe regelgeving houdt, u te maken krijgt met forse geldboetes. 

Daisycon is er klaar voor!

Hoewel de IDD op 1 juli ingaat, hebben marktpartijen tot 1 oktober de tijd om aan de eisen te voldoen. Als enige performance based marketing netwerk in Europa heeft Daisycon de juiste infrastructuur voor deze aanstaande richtlijnen. 

Wij maken voor adverteerders uit de financiële sector inzichtelijk welke activiteiten een publisher uitvoert en of hij beschikt over de juiste vergunningen. Dit wordt vastgelegd in een vooraf opgesteld document, ondertekend door de betreffende publisher. 

Wilt u als adverteerder gebruik maken van Daisycon’s internationale netwerk van publishers? Of wilt u zelf publisher worden? Kijk dan eens rond op onze website of neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.