fbpx

Transparantie

Paxz in vakblad Trav Magazine

Datum van publicatie:

Met Paxz streven we naar optimale transparantie – voor onze adverteerders, maar ook voor onze publishers. Als een adverteerder er dus (al dan niet op aangeven van een online marketing bureau) weloverwogen voor kiest boekingen toe te kennen en commissies te verstrekken aan de hand een eigen meetsysteem, dan vermelden we dat er in de programmavoorwaarden sinds kort expliciet bij.

Hierbij gaat het met name om ontdubbeling. Het Platform Affiliate Netwerken (PAN), waarbij Paxz via Daisycon is aangesloten, heeft hiervoor een ‘code of conduct’ opgesteld die wij als richtlijn hanteren. Een adverteerder is vanzelfsprekend vrij hiervan af te wijken, maar wij vinden dat onze publishers dat dan wel op voorhand moeten weten. Niet om deze adverteerder in een kwaad daglicht te stellen, maar wel om onze publishers erop voor te bereiden dat de resultaten van hun inspanningen onvoorspelbaar zijn en dus weleens zouden kunnen tegenvallen.

En transparant als we zijn melden we dit natuurlijk ook aan de betreffende adverteerder. De bij het PAN aangesloten netwerken (en dat zijn ze bijna allemaal) juichen een eerlijke verdeling van commissies van harte toe. Maar dan moeten de metingen wél transparant en controleerbaar zijn. Als netwerken niet weten waar ze aan toe zijn en boekingen op onduidelijke gronden worden afgekeurd, haken publishers vroeg of laat af. Een transparante melding in de campagnevoorwaarden helpt wederzijdse teleurstellingen te voorkomen.

André Warringa
Commercieel directeur Paxz
[email protected]