fbpx

Eerste uitspraak zaak ACM

Datum van publicatie:

Begin 2012 heeft de ACM onderzoek gedaan naar de naleving van de telecomwet binnen de dienstverlening van Daisycon. Dit onderzoek had betrekking op de periode 2009 – begin 2012. Na onderzoek door de ACM, en intensief overleg tussen Daisycon en de ACM, heeft de ACM gemeend dat de door haar gewenste gewijzigde –en daarmee nieuwe- interpretatie ten aanzien van toestemming en afmelding inzake commercieel e-mailverkeer, zou moeten leiden tot het opleggen van een boete aan Daisycon. 

Op 19 mei 2016 heeft de rechtbank in eerste aanleg uitspraak gedaan over het dispuut tussen Daisycon en de ACM, waarin de ACM in 2014 een sanctie heeft opgelegd. De rechtbank heeft het beroep van Daisycon niet gevolgd en de sanctie grotendeels gehandhaafd.

Het onderzoek van de ACM (2012) had betrekking op activiteiten uit de periode 2009-2012. Daisycon had de onderzochte activiteiten reeds in 2011 zelfstandig beëindigd en haar overige activiteiten in overleg met de ACM aangescherpt. Daisycon is en blijft van mening dat zij altijd gehandeld heeft in lijn met de (toenmalige) wet- en regelgeving. Haar standpunt is dan ook dat de toenmalige de boete onterecht is opgelegd. Daisycon zal dan ook hoger beroep aantekenen tegen dit vonnis. 

Een uitgebreidere toelichting, inclusief veelgestelde vragen en antwoorden, is hier na te lezen.