fbpx

Update: AFM en Financiële vergelijkers

Datum van publicatie:

De AFM heeft op 9 september 2014 gecommuniceerd dat zij haar interpretatie van het begrip ‘bemiddelen’ wenst aan te scherpen. Zie hiervoor de communicatie op de website van de AFM.
De AFM, Autoriteit Financiële Markten, is toezichthouder op de financiële markten. Zij houden toezicht op financiële diensten en de producten sparen, beleggen, verzekeren en lenen.

De AFM wil meer grip krijgen op online financiële vergelijkers en verruimt daarom haar interpretatie van het begrip ‘bemiddelen’. Immers, als men bemiddelt dan is een vergunning nodig en dan geldt ook het verbod voor het vergelijken van complexe producten. Zij beantwoorden in hun communicatie op 9 september dan ook de vraag: “Wanneer bemiddelt een vergelijkingssite?”.

Standpunt Daisycon

Daisycon verzet zich niet tegen kwaliteitsverbetering maar stelt wel als voorwaarde dat dit via een werkbare en praktische invulling gebeurt. De onduidelijke implementatie van de AFM en de bijbehorende vergunningsplicht, met alle kosten en administratieve verplichtingen, lijken haar doel voorbij te streven.

Wij zullen ons echter conformeren aan de gewenste richtlijnen. Daarbij proberen we vanuit Daisycon een bijdrage te leveren om de belangen van de adverteerders, publishers en netwerken te waarborgen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het kwaliteitsniveau aan de zijde van de consument.

De feiten op een rij

Daisycon heeft de afgelopen jaren ingezet op innovatie en ondersteuning richting publishers door eigen vergelijkers te ontwikkelen. Deze kun je als publisher in een handomdraai genereren en op een website plaatsen en zijn gratis in gebruik. De scope van de AFM omvat producten die worden aangeboden in financiële vergelijkers.

Gebruik jij een financiële vergelijker van Daisycon of heb jij een vergelijker in eigen beheer op je website, dan begrijpen we dat je vragen hebt over deze kwestie. Door de nu bekende feiten op een rij te zetten helpen wij je graag op weg.

Feit 1: “Vergelijkingssites die bemiddelen dienen vóór maandag 17 november 2014 een vergunning bij de AFM aan te vragen.”

Feit 2: Tijdens de beoordeling van de vergunningsaanvraag mag de vergelijkingssite de werkzaamheden blijven uitvoeren in afwachting van het besluit, ook als de vergunningsaanvraag niet gehonoreerd wordt.

Feit 3: Vergelijkingssites die niet bemiddelen, hoeven geen vergunning aan te vragen.

Het is dus van groot belang om er zeker van te zijn dat je werkzaamheden als publisher ófwel niet onder de nieuwe uitleg van ‘bemiddelen’ vallen of, -als je werkzaamheden wél onder de nieuwe uitleg vallen- dat je een vergunning aanvraagt.

Dat brengt ons bij de volgende vraag: Wanneer bemiddel je?

Bemiddel ik?

De AFM geeft in hun publicatie van 9 september kort aan dat:

“Van bemiddelen is in ieder geval sprake als meer dan alleen contactgegevens van een klant aan een aanbieder worden doorgegeven. Een vergelijkingssite bemiddelt ook als aan al deze twee voorwaarden is voldaan:
1. De website vraagt andere relevante gegevens dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een klant op en maakt op basis hiervan een vergelijking. (Het maakt hierbij niet uit of deze gegevens ook daadwerkelijk worden doorgegeven, zoals later zal blijken);
2. Er is een overeenkomst tussen een vergelijkingssite en een aanbieder, bemiddelaar of klant die tot doel heeft klant en aanbieder of bemiddelaar met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst.
Als deze twee bovenstaande werkzaamheden worden verricht, dan wordt meer gedaan dan het alleen doorgeven van contactgegevens van een klant aan een aanbieder. Er is sprake van inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand laten komen van een overeenkomst.”

Inmiddels is uit overleg tussen Daisycon en de AFM duidelijk geworden dat de nadruk ligt op het ‘inwinnen van informatie’ en niet zo zeer op het doorgeven van deze informatie.

Feit 4: Je bemiddelt als:
1. je meer dan de contactgegevens doorgeeft of
2. je informatie inwint en met deze informatie een vergelijking maakt, én:
3. er een overeenkomst (of betaling) aan ten grondslag ligt die tot doel heeft klant en aanbieder met elkaar in contact te brengen.

Feit 5: Het aanbieden van statische vergelijkers aan de consument waarbij geen data wordt doorgestuurd en waarbij geen informatie van de consument wordt ingewonnen, behoeft dus geen vergunning.

Inwinnen van informatie

Maar wat als je niet meer dan alleen de contactgegevens aan een aanbieder doorgeeft of in het geheel niets doorgeeft aan een aanbieder? In hoeverre bepaalt het ‘inwinnen van informatie’ dan de vergunningsplicht en wat wordt hier precies onder verstaan? In de meeste gevallen is het heel helder, zo is het vragen van leeftijd of kenteken duidelijk inwinnen van informatie.

Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk wat de AFM precies onder het inwinnen verstaat; denk hierbij aan het bieden van een selectiemogelijkheid. Hierover hebben wij reeds in overleg tussen Daisycon en de AFM vragen gesteld, wij verwachten daar op korte termijn duidelijkheid over te kunnen geven.

Een vergunningsaanvraag indienen

Het aanvragen van een vergunning gebeurt online via de site van AFM, hiervoor is een account nodig (AFM ID). De kosten voor de vergunningsaanvraag bedragen € 2.000,-, ongeacht of de vergunning wordt toegekend. Daarnaast kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van een betrouwbaarheidstoetsing ( € 1.000,-) en/of geschiktheidstoetsing (€ 1.200,-). De totale kosten zijn tevens afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Meerdere bestuurders betekent meer kosten.

Afhankelijk waarvoor je bemiddelt geeft de AFM aan de volgende formulieren nodig te hebben voor het verwerken van een vergunningsaanvraag. Voor deze documenten is een invulinstructie beschikbaar:

 

Binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag dient de AFM een beslissing te nemen, dit kan overigens worden verlengd met nog eens acht weken.

Eenmaal in bezit van een vergunning dien je jaarlijks een “self assessment” in te vullen, iets wat volgens de AFM gemiddeld enkele uren duurt. Verder zijn er ook jaarlijkse heffingen te betalen aan de AFM.
Bekijk de site van de AFM voor meer, algemene informatie over het aanvragen van een vergunning voor adviseurs en bemiddelaars. Bovendien is er in PDF vorm zowel een checklist als een “aanvraagpakket” beschikbaar, met daarin ondermeer een stroomschema en uitleg over de gebruikte definities.

Heb je zelf niet de capaciteit, middelen of tijd voor een vergunningsaanvraag bij de AFM? Daisycon kan je wellicht op weg helpen via ons netwerk. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.
 

Aanbod Daisycon: zorgseizoen 2014/2015

Bij Daisycon hebben wij veel kennis en ervaring opgebouwd met onze succesvolle, geavanceerde zorgverzekeringvergelijker voor publishers.

Wij zetten deze ervaring dan ook in om komend zorgseizoen een vergunningsvrije light versie aan te bieden, die zonder AFM vergunningsplicht kan worden opgenomen. Uiteraard zoeken we hierbij naar optimale tools die hun toegevoegde waarde kunnen bewijzen. Voordat we deze tools kunnen uitleveren is eerst nog nadere afstemming met de AFM nodig, zodat we zeker zijn dat ze binnen de richtlijnen vallen. Wij hopen de definitieve versies uiterlijk begin november te kunnen lanceren.

Verder zullen wij vanuit Daisycon een zorgverzekeringsvergelijker blijven aanbieden voor publishers die onder een AFM vergunning zullen vallen. Deze publishers dienen vóór maandag 17 november 2014 hun aanvraag of vergunning aan te tonen bij de Channel Managers Finance. Meer informatie hierover volgt nog. Diezelfde publishers bieden we de mogelijkheid om financiële adverteerders, die dit toestaan in de programma voorwaarden, te laten opnemen in een eigen vergelijker.

Tot aan 17 november 2014 kunnen de bestaande vergelijkers zonder voorbehoud gebruikt worden. Uiteraard zorgen wij ook voor een soepel migratiepad in de overgang van de vergelijkers.

NB: ook voor de andere door ons aangeboden financiële vergelijkingsmodules zullen wij tijdig een passende oplossing bieden.

Tenslotte

Wij willen benadrukken dat deze situatie omtrent de AFM alleen van toepassing is op financiële producten en dienstverlening. Dit betekent dat onze andere handige en gratis te gebruiken vergelijkers zoals de telecom-, energie- en sim only-vergelijker hier niet onder vallen, net als onze nieuwste tool, de datingssitevergelijker.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze update, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Feit 6: Bij Daisycon zit een team van professionals voor je klaar dat je met raad en daad van dienst is.

Neem contact op via:
[email protected]
T. 036 – 548 37 70
Twitter @DaisyconFinance

Disclaimer

Bovenstaande content is bedoeld ter informatie en betreft onze zienswijze op dit onderwerp. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wij raden publishers aan zich juist en volledig te informeren.