fbpx

3 key takeaways om bruken av Google CSS partnere

Dato for publisering:

Etter partnerprogrammet Google Comparison Shopping Service (CSS) ble introdusert, dukket CSS partnere opp overalt. Uten korrekt dokumentasjon og kunnskap om markedet er tvilen spredd blant annonsører om å samarbeide med disse partnerne.

Google trådte inn og bekreftet merverdien av CSS partnere ved å innføre nye, strengere krav. Som et resultat av dette har antallet av aktive CSS partnere falt markant, og kun såkalte ‘Premium Partnere’ er stadig aktive innad i Daisycons nettverk.

Men hva er fordelen med å bruke en CSS partner til affiliate markedsføring? Hva gjør disse partnerskapene så suksessfulle? Vi har gjennomført en intern undersøkelse blant annonsører i vårt nettverk med minst én CSS partner tilknyttet for å gi deg mer innsikt i fordelen med slike partnerskap. Det gir svar på tre viktige spørsmål:

1. Hva skal man overveie når man velger en CSS Partner?

På tross av det faktum at en stor del av Daisycons annonsører nå bruker minst én ytterligere CSS partner for promotering på Google Shopping, er der stadig en del annonsører som ikke drar nytte av denne muligheten. Vår undersøkelse viste at de to viktigste grunner til å bruke en CSS partner er:

  • Økt digital tilstedeværelse og reach
  • Generere flere transaksjoner

Men hva om du allerede har en Google Shopping-kampanje kjørende? Og hvilke overveielser tar annonsører før du starter et samarbeid med en CSS partner? Ut fra vår underøkelse kan vi dele annonsører opp i tre grupper:

Annonsører som er aktive med deres egen Google Shopping kampanje

Over 75% av annonsørene i vårt nettverk kjører deres egen Google Shopping-kampanje. De resterende 25% har ikke deres egen kampanje kjørende, eller har det håndtert av en Google CSS partner via Daisycon.

På grafen under kan du se resultatet av spørsmål om samarbeidet med en CSS partner har en positiv effekt på annonsørens egen eksisterende Google Shopping-kampanje.

Ut fra dette kan vi konkludere med at din egen Google Shopping-kampanje ikke vil bli negativt påvirket ved bruk av en CSS partner, og at dine aktiviteter og samarbeid vil gi enda bedre resultater.

Annonsører med minst én aktiv Google CSS Partner

70% av annonsørene som har deltatt i vår undersøkelse og som har aktive CSS partnere, benytter flere enn én CSS partner via Daisycon.

Over ¼ av annonsørene i Daisycon har et aktivt samarbeid med 3 eller flere CSS partnere via Daisycon. Bruken av én eller flere CSS partnere avhenger av din kampanje. Én relevant partner kan potensielt sende like mye trafikk til din kampanje, som tre mindre relevante partnere.

Annonsører som vurderer å benytte en CSS partner

Over 75% av annonsørene startet et samarbeid med med en CSS partner med det formål å øke deres synlighet i Google Shopping Ads. Over 30% av annonsørene inngikk et samarbeid med en CSS partner fordi det ganske enkelt er tidsbesparende, og tanken om at din Google Shopping-kampanje er godt tatt hånd om.

Overveier du å bruke en CSS partner? Les videre for mer informasjon eller kontakt oss.

2. Hva er de viktigste fordelene?

Et positivt samarbeid med gode resultater er ikke den eneste fordelen som fremgår av undersøkelsen. Nedenfor finner du fire viktige fordeler ved bruk av en CSS partner ifølge våre annonsører.

Økt synlighet og høyere total omsetning fra Google Shopping

Flesteparten av annonsører indikerer at de har opplevd mer trafikk og flere transaksjoner siden aktivering av én eller flere Google CSS partnere, i forlengelse av deres allerede eksisterende Google Shopping-kampanje.

Ingen ekstra omkostninger, men kommisjon basert på det faktiske salg

De gjennomsnittlige CPC-priser kan variere mye på en Google Shopping-kampanje. Annonsering på denne plattformen er derfor nå mulig med en kompensasjons-modell hvor du betaler kun for faktiske resultater. Ren og skjær performance markedsføring. Ved å finjustere ned på et produktnivå, kan du sikre at der alltid er tilstrekkelig avkastning på din kampanje.

Ekspertisen til en CSS Partner

Ved å inngå et samarbeid med en CSS partner kan du straks dra nytte av deres ekspertise. Utover teknologien (f.eks for å foreta dyptgående analyser) har en CSS partner ofte en stor portefølje av andre kampanjer innenfor den samme bransje. Som et resultatet av dette kan de alltid gi deg relevant rådgivning og tilbakemelding.

Utover dette, kan ekspertisen fra en CSS partner også gi en viss grad av komfort og tidsbesparing. Derfor har mange annonsører outsourcet deres Google Shopping-kampanjer til CSS partnere i Daisycons nettverk.

Muligheten for å teste

Selv om nesten alle annonsører leverer deres fulle produktfeed til promotering på Google Shopping, er det samtidig mulig å starte promoteringen med et tilpasset produktfeed. Et tilpasset produktfeed kan for eksempel bestå av produktgrupper som du bruker mindre markedsføringsaktiviteter på, eller et feed hvor du ekskluderer produkter med en lavere fortjenestemargin.

De fleste Google CSS Partnere tilbyr muligheten for en kort prøveperiode, hvor de vil være ansvarlige for CPS for de første 1.000 klikk. På denne måten kan den mulige innvirkningen på din egen Google Shopping-kampanje analyseres i mindre skala og uten risiko.

3. Hvordan ser et samarbeid med en CSS partner ut?

Når du har valgte den/de riktige CSS partneren(e), starter samarbeidet umiddelbart etterfølgende. Vi rådgiver deg rundt hvilke partnere fra vårt nettverk er best egnet til din målgruppe.

Merchant Center

Image source: Google

Den valgte CSS partner oppretter deretter et Merchant Center for deg. Dette viser klart hvor og når du blir promotert på Google Shopping av CSS partneren. I Merchant Center administrerer CSS Partneren det produktfeed du stiller til rådighet i Daisycons nettverk.

Med dette produktfeed som grunnlag opprettes Google Shopping-annonser, og CSS Partneren byr på din vegne som annonsør på annonse-auksjonene.

Kampanjen er live

Som utgangspunkt kan en CSS partner ha en ny kampanje live på Google Shopping innen 1-2 uker. Det anbefales å være i regelmessig kontakt med CSS partneren eller din Partner Manager hos Daisycon rundt gjennomføringen av kampanjen i den første perioden, så eventuelle justering kan bli foretatt om det blir nødvendig.

Performance-basert modell

Trafikken som blir videresendt fra disse annonsene til nettbutikken, er fra CSS partnerens konto. Deretter mottar CSS partneren en kommisjon (CPS) ved hjelp av en performance-basert modell. Dette gjøres via Daisycons interface.

For ytterligere info kan man se disse videoer fra Google vedrørende annonsering via CSS partnere.

Er du klar for mer trafikk og flere transaksjoner?

De 3 key takeaways for samarbeid med Google CSS partnere som vi kan ta fra vår interne undersøkelse, er:

  • Hovedårsaken for å starte et samarbeid er for å øke din reach og omsetning med Google Shopping-annonsering.
  • Risikoen forblir begrenset, og du sparer dyrebar tid med kompetansen til CSS-partneren og muligheten for en prøveperiode.
  • Du betaler kun for resultater.

Du er velkommen til å kontakte oss om du ønsker å høre mer, så tar vi gjerne en snakk rundt mulighetene for deg og din nettbutikk.

Anders Fenger, Affiliate & E-commerce Specialist, Daisycon (part of Linehub)