fbpx

Daisycon-dochter verwerft AFM vergunning

Vergunning online vergelijken financiële producten en diensten

Datum van publicatie:

DSC Finance BV is een gespecialiseerde dochteronderneming van Daisycon en vervult het inhoudelijke beheer van financiële vergelijkingstools die via het affiliatenetwerk van Daisycon worden aangeboden aan haar Publishers. 

DSC Finance BV heeft 13 maart 2015 een AFM vergunning verkregen voor het bemiddelen in financiële producten en diensten.

Medio november 2014 verruimde de AFM, toezichthouder op de financiële markten, de definitie van “bemiddelen” met als gevolg dat het online vergelijken van financiële producten en diensten sneller als vergunningsplichtig kwalificeert. DSC Finance faciliteert het inhoudelijk beheer én de controle op de financiële vergelijkingstools en controleert ook de wijze van distributie en gebruik van de tools door de websites of eindgebruikers. 

Het affiliate netwerk dat de vergelijkers onder de aandacht brengt van publisher en het aanbod van financiële adverteerders verzorgt, is niet belast met bemiddelende werkzaamheden en kan zich richten op de technische aspecten en overige kerntaken. De duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen DSC Finance en Daisycon maakt het mogelijk om vanuit beide perspectieven de optimale dienstverlening te kunnen verlenen teneinde de vereiste kwaliteit, flexibiliteit en zekerheid aan zowel adverteerders als publishers te kunnen leveren. Dit zonder de beperkingen en risico’s die gelden voor de continuïteit van de dienstverlening indien beide rollen binnen een entiteit zouden worden uitgevoerd. 

Promotie van financiële producten via vergelijkers van Daisycon

Voor Daisycon vormen compliance en transparantie een centraal thema. Voordat een publisher een financiële vergelijker kan én mag opnemen, wordt door DSC Finance getoetst of de publisher aan de gestelde voorwaarde voldoet. Daarnaast dienen aangesloten publisher zich te houden aan de voor gebruik van de vergelijkingstools opgestelde aanvullende voorwaarden. Pas na akkoord van DSC Finance kan een publisher vergelijkers opnemen.

Meer informatie over de financiële vergelijkers van Daisycon vindt u hier.

Meer informatie over vergunningsplicht AFM

Op 9 september 2014 kondigde de AFM aan dat zij de definitie van bemiddelen wenste aan te scherpen. Meer informatie hierover is te lezen op de site van de AFM.