fbpx

Kwaliteitscontrole op e-mailpublishers bij Daisycon

Datum van publicatie:

Daisycon hanteert strikte richtlijnen voor publishers die adverteerders via e-mail promoten. Hier hebben wij sinds jaar en dag beleid voor.

Hoe werkt de kwaliteitscontrole voor e-mailmarketing bij Daisycon? In dit artikel gaan we hier uitgebreid op in.

Controle aan de poort / preventie

Onze kwaliteitscontrole start met preventie. Dit begint bij de aanmelding van de publisher. Allereerst moeten publishers onze algemene publisher voorwaarden accepteren. Voordat een publisher actief kan worden in ons netwerk vindt altijd handmatige controle plaats. Binnen Daisycon is één afdeling verantwoordelijk voor het toelaten van e-mailpublishers. Personeel op deze afdeling geldt als expert van kwaliteitscontrole en regels op het gebied van e-mailmarketing.

Ieder e-mailpublisher krijgt na aanmelding een algemene vragenlijst opgestuurd en diegene is verplicht deze in te vullen. De lijst bevat vragen betreffende:

  • De opbouw van het e-mailbestand en de wijze waarop toestemming van de consument verkregen is;
  • de manier waarop de consument zijn toestemming kan intrekken en zich kan afmelden voor nieuwsbrief;
  • de opmaak en identiteit van de nieuwsbrief;
  • de wijze waarop de publisher zijn nieuwsbrief promoot.

Van iedere e-mailpublisher die zich bij de campagne heeft aangemeld kan de adverteerder in het Daisycon-systeem de ingevulde vragenlijst inzien. Op deze manier kan een adverteerder zich eenvoudig en goed informeren over hoe het e-mailbestand van de publisher is opgebouwd.

Naast de vragenlijst dient de publisher een voorbeeld te sturen van een nieuwsbrief zoals zij hem versturen aan consumenten. Er wordt daarbij gecontroleerd of de nieuwsbrief voldoet aan de richtlijnen van de DDMA.

Als de vragen uit de algemene vragenlijst niet duidelijk genoeg zijn beantwoord, vindt een nadere specifieke controle plaats met gerichte vragen.

Als de antwoorden niet voldoen aan de voorwaarden zoals door ACM en de eerder genoemde DDMA zijn gesteld, dan krijgt de publisher geen toegang tot ons netwerk. In bepaalde gevallen laten wij de werkwijze van een publisher juridische toetsen om ons ervan te verzekeren dat de publisher conform de regelgeving en richtlijnen omtrent e-mail marketing handelt.

De publisher dient schriftelijk te verklaren dat de vragenlijst correct is ingevuld.

 

Goed zicht op activiteiten

Als onderdeel van de kwaliteitscontrole wordt ook bij iedere e-mailpublisher door een medewerker van Daisycon als test het aanmeldproces van een consument doorlopen. De medewerker ontvangt daarna ook de nieuwsbrief, waardoor wij zicht hebben op de activiteiten van deze publisher.

Nadat een publisher is toegelaten tot ons netwerk houdt de afdeling Quality control te allen tijde een vinger aan de pols hoe publishers adverteerders via hun nieuwsbrief promoten. Ook handelen zij eventuele klachten af. Mocht een publisher zich niet aan de gestelde voorwaarden of wetgeving houden, dan volgen (juridische) sancties.

Nawoord

Met dit artikel willen we duidelijk maken dat Daisycon zeer secuur met e-mailpublishers omgaat. Waarom is Daisycon dan recent beboet door de ACM? Dit boetebesluit gaat in de kern niet over de vraag óf er toestemming was voor het versturen van commerciële boodschappen, maar of Daisycon die toestemming zelfstandig kon aantonen aan de ACM. Lees hier meer over dit besluit.  

Bij Daisycon staat kwaliteit hoog in het vaandel. We hopen je zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd, maar het kan zijn dat je toch nog iets anders wil weten. Voor publishers van Daisycon geldt: stuur ons Support team een mail of schiet een ticket in via ons ticketsysteem. Als adverteerder kunt u een mail sturen naar [email protected]. We beantwoorden vragen zo snel mogelijk!

NB we willen benadrukken dat dit een algemene kwaliteistcontrole op e-mailpublishers beftreft. Een adverteerder bepaalt uiteindelijk door de toelating tot zijn programma van een publishers of er nog aanvullende voorwaarden gelden en tegen welke condities de publisher zal werken. Door zich aan te melden bij een programma accepteert de publisher de programmavoorwaarden van de adverteerder. Deze worden bekrachtigd nadat de adverteerder de publisher toelaat tot het programma.