fbpx

Derfor startet Home-Tex med affiliate i samarbeid med Daisycon

Av: Jesper Wolgast, Nordic Partner Manager Daisycon

Dato for publisering:

Tilbake i starten av 2020 kunne Daisycon ønske den nye annonsøren Home-tex velkommen som den en del av vårt nettverk. Et samarbeid som skulle vise seg å bli ytterst suksessfullt for Home-Tex, med en meromsetning på +13 millioner norske kroner det første året. Et resultat som allerede er tett på å bli slått i 2021.

Home-tex er et dansk selskap med hovedfokus på det nordiske markedet. Med fokus på produkter av ypperste kvalitet til en meget fordelaktig og konkurransedyktig pris selger de via deres nettbutikk boligtekstiler som dyner, puter, lakener, madrasser og mye mer.

Home-Tex ønsket i enda høyere grad å øke sin digitale tilstedeværelset. Valget falt på affiliate markedsføring. Men hva lå til grunn for dette valget?

For å avdekke nettopp dette satte vi de i stevne for å høre deres tanker om valget af affiliate markedsføring. Vi er glade for at vi i samarbeid med Home-Tex kan belyse noen av de spørsmål som de hadde opp til samarbeidet. Spørsmål, som de bestemt ikke har vært de eneste som har sittet med.

Dere tok selv kontakt med Daisycon. Hvordan hørte om dere om Daisycon i første omgang?

Etter er snakk på kontoret ble vi enige om at vi skulle prøve ut affiliate markedsføring. Vår mann som står for vår Google Ads kjente en smule til det, og hadde kontakt med et annet firma. De startet vi faktisk med å innhente et tilbud fra. Daisycon fikk vi øynene opp for gjennom noen av deres marketingaktiviteter og innhentet derfor et tilbud fra dere.

Kjente dere til affiliate markedsføring i forveien?

Vi kjente løst til det. Innen vi startet letingen etter et nettverk som kunne matchet våre ønsker, var det kun enkelte kurser vi hadde vår kunnskap fra. Så affiliate markedsføring var på mange måter ukjent farvann for oss, så vi hadde naturligvis også et behov for mer sparring og veiledning enn nok mange andre. Derfor var det viktig med en samarbeidspartner som forstod vår forretning og kunne holde oss i hånden fra dag 1.

Etter en samtale med vår Business Developer Michael, hva var det som tiltalte dere vedr. affiliate markedsføring og dens modell?

Det troverdige produkt som ble presentert gjennom via våre samtaler, var blant annet det som som gjorde at valget falt på dere. Affiliate skiller seg naturligvis ut fra mange andre former for annonsering, i og med at man kun har en utgift når det reelt genereres et salg. For oss er dette en ideell løsning.

Enkelt forklart betyr det jo at vi alltid vil kjenne vår kostnad forbundet med x antall salg. Spesielt i den tid vi er i nå, hvor konkurransen online er høy grunnet nedlukningen av detaljbransjen. For oss er det viktigere enn aldri før å vite at de investeringer og tiltak vi kaster oss ut i, også har den ønskede effekt og det avkast som man håper. Det har vi med affiliate markedsføring.

«Affiliate skiller seg naturligvis ut fra mange andre former for annoncering, i og med at man kun har en utgift når det reelt genereres et salg. For oss er dette en ideel løsning.» – Home-tex

Hadde dere noen bekymrer ved å starte opp med affiliate?

Da det var helt nytt for oss, hadde vi naturligvis noen bekymringer vedrørende dette. Når man starter opp noe helt nytt, er en smule skeptisme vel alltid litt sunt. Vi var selvfølgelig litt bekymret omkring hvilke av Daisycons samarbeidspartnere som nå skulle til å promotere vår nettbutikk – og hvordan dette i praksis ville ta seg ut, når vi kom i gang.

Vi ble nødt til å slippe kontrollen en smule, noe som for mange kan være litt angstfremkallende når man snakker om sin egen forretning. Men vi var samtidig godt overbevist om at det skulle prøves.

Hvilke forventninger hadde dere til affiliate i starten?

Vi hadde egentlig ingen forventninger innen vi startet. Vi håpet selvfølgelig på at det kunne bli en god forretning for oss. Men uten noen tidligere erfaringer med disiplinen, så sto vi reelt på bar grunn. Igjennom våre mange samtaler med Michael fra Daisycon fikk vi noen gode bud og konkrete eksempler på hvordan programmet kunne ta seg ut, avhengig av hvilke kanaler og partnere vi ville benytte oss av.

Så det var en prosess hvor vi ble klogere underveis. Men det endelige resultat og hvor vi er i dag, hadde vi aldri turt å drømme om.

Har affiliate levd opp til deres forventninger?

Ja, det er en virkelig god forretning for oss. Vi har nå trafikk og salg gjennom partnere som vi aldri tidligere hadde tenkt kunne være interessante for oss. Det er en kjempegevinst. Til dags dato tror jeg at vår kampanje i samarbeid med Daisycon og deres partnere har generert over 15.000 salg til vår nettbutikk. Det er jo helt vilt! Det ble ikke så snakket om så store ord i starten. Som kjøpmann må jeg også innrømme at jeg kanskje hadde blitt en smule skeptisk, om dette ble spådd til oss på forhånd.

«Vi får nå trafikk og salg gjennom partnere som vi aldri tidligere hadde tenkt kunne være interessante for oss.» – Home-tex

Det skal gis en stor takk til hele teamet i Daisycon og spesielt vår kontaktperson Benjamin, som virkelig klarer å ta våre aktiviteter til nye høyder igjen og igjen. Vi føler at dere virkelig ønsker oss som kunde, og det setter vi pris på.

Go-to market strategien – Slik gjorde vi det i samarbeid med Daisycon

Et bredt spekter av forskjellige samarbeidspartnere for å sikre et så stort reach som overhodet mulig, var planen fra dag 1. En større portefølje av content medier som review sites og sammenligningssites ble aktivert i forlengelse av muligheten for å kjøre Social og E-mail marketing. Til sist benyttet vi Product Listing Ads, som kunne supplere Home-Tex sine allerede eksisterende aktiviteter.

Med en meromsetning på 13 millioner norske kroner ble resultatet for 2020 mer enn vi hadde håpet på.

Faktaboks: Statistikk for affiliate programmet i 2020

  • +20.000 salg generert
  • Omsetning: 13.000.000 NOK
  • Omkostning: 1.390.000 DK

2021 har fortsatt der 2020 slapp. Allerede nå kan vi fortelle at over 18.000 salg har blitt generert, med en omsetning på 15 millioner norske kroner. Siste år har dermed blitt slått allerede etter første kvartal.

En ROAS på 9,2 (920%) for kunden. Hvor en ROAS på 4-5 for mange digitale strategier ses som en god case, har vi via affiliate samarbeidet klart å holde denne på 9,2.

Hvordan komplementerer affiliate deres marketingmix, utover de andre kanaler dere benytter dere av?

Vi kommer inn på noen markeder som vi normalt ikke selv ville arbeidet i mot. Daisycon har som et internasjonalt nettverk åpnet noen dører for oss, som vi aldri selv ville hatt ressursene til å avdekke. Deres nettverk og mange medier som vi nå har tilgang til, er en kjempegevinst for et selskap i vår størrelse.

«Ønsker man mer synlighet online utover den åpenlyse faktor at man kun betaler for de salg som faktisk genereres, så er affiliate absolutt en kanal som er verdt å prøve ut.» – Home-tex

At dere og deres medier prinsipielt gjør alt arbeidet for oss, har vært til stor hjelp. Til det må jeg også nevne at vi selvfølgelig alltid har en finger på pulsen. slik at ingenting blir satt i gang uten vår aksept. Det faller tilbake på den gode og ærlige sparringen vi får fra dere.

Til slutt, ikke nøl med å kontakte oss hvis du vil vite mer. Så vil vi snakke om mulighetene for deg og din nettbutikk.

Benjamin Bracht, Nordic Partner Manager hos Daisycon (part of Linehub)