fbpx

Lead Generation

Syftet med leadgenerering är att expandera din databas, vilket i slutändan leder till ökade försäljningstillfällen. Generera nyhetsbrevsprenumerationer, broschyrförfrågningar, skapade kundkonton och testkörningar. Valfritt genom anpassade målsidor, optimerade för konvertering.

Datum för publicering:

Databasbyggnad

Precis som med affiliate marketing, så marknadsför inom leadgenerering publishers din kampanj via sina media. Som annonsör betalar du för varje konvertering som kommer från besökarna som skickas vidare av dessa utgivare. Det handlar (bland annat) om att skapa (betalda) konton, nyhetsbrevsprenumerationer, leads på callcenter eller broschyrförfrågningar. Tack vare den transparenta kostnadsmodellen vet du exakt hur mycket du betalar per lead redan i förväg.

Dedikerade landningssidor

Leadgenerering är ett av de mest effektiva och mätbara sätten att generera ett stadigt kundflöde. Personuppgifter samlas in av dig, med hjälp av dedikerade målsidor (eller kampanjsidor). Med denna data kan du ta första steget för att starta en dialog med dina nya kunder. Med leadgenerering via en leadkampanj får din målgrupp ett ‘ansikte’. Det betyder att du kommer att få data från personer som faktiskt visar intresse för din produkt.

Om du behöver en ny och/eller optimerad landningssida för leadsgenerering hänvisar vi dig gärna till vår partner Basebuilder som kan hjälpa dig med teknisk utveckling. Daisycon erbjuder inte längre denna tjänst.

Efterlevnad och integritet

För leadgenerering (och affiliate marketing) hanteras all insamlad data varsamt och helt i enlighet med europeiska integritetsregler, närmare bestämt GDPR. För mer information om integritet, se vår ansvarsfriskrivning.