fbpx

Linehub: ISO 27001 certificeret

Pålidelig informationssikkerhed med ISO/IEC 27001

Dato for lanceringen:

Vigtigheden af informationssikkerhed bliver kun større i takt med, at flere og flere enkeltindivider og virksomheder ønsker at kunne føle sig sikre på, at deres data bliver håndteret og beskyttet ordentligt. Linehub har opnået ISO 27001-certificeringen efter at have bestået alle auditeringer uden anmærkninger. Denne internationalt anerkendte certificering bekræfter, at Linehub opfylder alle de krav, der stilles til et informationssikkerhedssystem. Det bekræfter dermed, at Linehub håndterer al data ansvarligt og i overensstemmelse med de gældende standarder for informationssikkerhed. Denne certificering gælder også for Daisycon som en del af Linehub.

ISO 27001-certificeringen er meget vigtig for Linehub og vores kunder, fordi den hjælper med at tydeliggøre vores dedikerede indsats og store omhu med at varetage informationssikkerhed. Den imødekommer også alle juridiske og regulative krav til de brancher, vores kunder arbejder i, håndterer alle former for sikkerhedsrisici og understøtter løbende forbedringer.
Barry Kampstra, CTO Linehub

Hvad er ISO 27001?

ISO 27001 er en international standard, der specificerer kravene til de systemer, der varetager informationssikkerhed, også kendt som ISMS (Information Security Management Systems). Den sikrer en systematisk indsats for at håndtere og beskytte sensitiv information, inklusive personlige data, finansielle informationer og intellektuelle rettigheder.

Hvis en organisation imødekommer de krav, som er forbundet med denne standard, har den mulighed for at blive ISO 27001-certificeret. Dette certifikat fungerer som en formel anerkendelse af, at organisationens ISMS imødekommer internationale best practises for håndtering af informationssikkerhed.

ISO 27001-certificeringen styrker vores sikkerhedsprocedurer og gør os i stand til proaktivt at identificere og udpege potentielle brister, trusler og svagheder. Det faktum, at vi har bestået auditeringen uden nogen anmærkninger tydeliggør vores engagerede indsats for at beskytte vores data og værne om kundernes tillid til os.
Marc Hoekstra – Security & Compliance Officer Linehub

Fordelene ved ISO 27001-certificeringen

Ved at have opnået certificeringen kan Linehub fortsat bevare vores kunders tillid til vores evne til at beskytte deres sensitive informationer. Derudover minimerer det risikoen for brud på informationssikkerheden og hjælper kunderne med at overholde juridiske og regulative krav i deres branche. Linehub er stolt over at have opnået denne certificering og er indstillet på fortsat at fremhæve og forbedre vores datasikkerhed ved at undersøge nye muligheder og levere reel værdi til vores kunder og partnere. Daisycons certifikat er tilgængeligt for download på Linehub.com.