fbpx

Linehub: ISO 27001 certifierad

Tillförlitlig informationssäkerhet med ISO/IEC 27001

Datum för publicering:

Informationssäkerheten blir allt viktigare eftersom fler och fler individer och organisationer vill känna sig säkra på att deras uppgifter hanteras och skyddas på rätt sätt. Linehub har blivit ISO 27001-certifierad efter att ha klarat alla revisioner utan anmärkningar. Denna internationellt erkända certifiering bekräftar att Linehub uppfyller alla krav på ett informationssäkerhetssystem. Den bekräftar att Linehub hanterar alla uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande informationssäkerhetsstandarder. Certifieringen gäller även för Daisycon som är en del av Linehub.

ISO 27001-certifieringen är mycket viktig för Linehub och våra kunder eftersom den visar att vi är engagerade och noggranna i vår hantering av informationssäkerhet. Den uppfyller också alla juridiska och regulatoriska krav för de branscher som våra kunder arbetar inom, tar upp alla typer av säkerhetsrisker och stöder kontinuerlig förbättring.
Barry Kampstra, CTO Linehub

Vad är ISO 27001?

ISO 27001 är en internationell standard som specificerar kraven för ledningssystem för informationssäkerhet, även kallat ISMS (Information Security Management Systems). Den garanterar ett systematiskt arbete för att hantera och skydda känslig information, inklusive personuppgifter, finansiell information och immateriella rättigheter.

Om en organisation uppfyller kraven i denna standard har den möjlighet att bli ISO 27001-certifierad. Certifikatet är ett formellt erkännande av att organisationens ISMS uppfyller internationell bästa praxis för hantering av informationssäkerhet.

ISO 27001-certifieringen stärker våra säkerhetsrutiner och gör det möjligt för oss att proaktivt identifiera och sätta fingret på potentiella luckor, hot och svagheter. Det faktum att vi klarade revisionen utan några anmärkningar understryker vårt engagemang för att skydda våra uppgifter och värna om våra kunders förtroende för oss.
Marc Hoekstra – Security & Compliance Officer Linehub

Fördelar med ISO 27001-certifiering

Genom att uppnå certifieringen kan Linehub fortsätta att upprätthålla våra kunders förtroende när det gäller vår förmåga att skydda deras känsliga information. Dessutom minimeras risken för brott mot informationssäkerheten och hjälper kunderna att uppfylla de rättsliga och regulatoriska kraven i sin bransch. Linehub är stolt över att ha uppnått denna certifiering och kommer att fortsätta att lyfta fram och förbättra vår datasäkerhet genom att utforska nya möjligheter och leverera verkligt värde till våra kunder och partner. Daisycons certifikat finns att ladda ner på Linehub.com.