fbpx

Linehub: ISO 27001 -sertifioitu

Luotettava tietoturva ISO/IEC 27001 -standardilla.

Julkaisun päivämäärä:

Tietoturvan merkitys kasvaa päivä päivältä, kun yksityishenkilöt ja yritykset haluavat olla varmoja siitä, että heidän tietojaan hallitaan ja suojellaan viisaasti. Linehub on saanut ISO 27001 -sertifikaatin läpäistyään auditoinnit ilman poikkeamia. Tämä kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi vahvistaa, että Linehub täyttää kaikki tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle asetetut vaatimukset. Se tunnistaa ja vahvistaa, että Linehub käsittelee kaikkia tietoja vastuullisesti ja tietoturvastandardien mukaisesti. Tämä sertifiointi koskee myös Daisyconia, joka on osa Linehubia.

ISO 27001 -standardi on erittäin tärkeä Linehubille ja sen asiakkaille, koska se auttaa osoittamaan sitoutumista ja äärimmäistä huolellisuutta tietoturvaan. Se täyttää myös asiakkaidemme toimialojen lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset, hallitsee kaikenlaisia tietoturvariskejä ja tukee jatkuvaa parantamista.
Barry Kampstra, CTO Linehub

Mikä on ISO 27001?

ISO 27001 on kansainvälinen standardi, jossa määritellään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää (ISMS) koskevat vaatimukset. Se tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan arkaluonteisten tietojen, kuten henkilötietojen, taloudellisten tietojen ja immateriaalioikeuksien hallintaan ja suojaamiseen.

Jos organisaatio täyttää standardin vaatimukset, se on oikeutettu saamaan ISO 27001 -sertifikaatin. Sertifikaatti on virallinen tunnustus siitä, että organisaation ISMS-järjestelmä täyttää kansainvälisesti tunnustetut parhaat tietoturvan hallinnan käytännöt.

ISO 27001 -sertifikaatti vahvistaa turvallisuustoimenpiteitämme, sillä sen avulla voimme ennakoivasti tunnistaa ja käsitellä mahdollisia tietoturvaloukkauksia, uhkia ja haavoittuvuuksia. Se, että läpäisimme auditoinnin ilman poikkeamia, korostaa sitoutumistamme tietojemme suojaamiseen ja asiakkaiden luottamuksen säilyttämiseen.
Marc Hoekstra – Security & Compliance Officer Linehub

ISO 27001 -sertifikaatin hyödyt

Sertifikaatin hankkimisen ansiosta Linehub voi taata asiakkaidensa luottamuksen kykyyn suojata heidän arkaluonteisia tietojaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi se minimoi tietoturvaloukkausten riskin ja auttaa asiakkaita noudattamaan toimialansa laki- ja säädösvaatimuksia. Linehub on ylpeä tämän sertifikaatin saamisesta ja on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja hiomaan tietoturvaansa samalla kun se tutkii uusia mahdollisuuksia ja tuottaa todellista arvoa asiakkailleen ja kumppaneilleen. Daisyconin sertifikaatti on ladattavissa Linehub.com-sivustolta.