fbpx

3 key takeaways om användningen av Google CSS Partners

Author: Vincent Weening, Head of Retail, Daisycon (part of Linehub) | Reading time: 6 minutes

Datum för publicering:

Efter introduktionen av partnerprogrammet Google Comparison Shopping Service (CSS) började CSS Partners dyka upp överallt. Utan korrekt dokumentation och kunskap om marknaden finns ett stort tvivel hos annonsörer om att samarbeta med sådana partners.

Google har gått in och bekräftat mervärdet i ​​CSS Partners genom att införa nya, hårdare krav. Resultatet är att antalet aktiva CSS partners fallit markant, och bara så kallade ”Premium Partners” är fortfarande aktiva inom Daisycons nätverk.

Men vad är fördelarna med att använda en CSS Partner för affiliate marketing? Vad gör dessa partnerskap så framgångsrika? Vi har genomfört en intern undersökning bland annonsörer i vårt nätverk som samarbetar med minst en CSS Partner för att ge dig mer insikt i fördelarna med sådana partnerskap. Det ger svar på tre viktiga frågor:

1. Vad ska man överväga när man väljer en CSS Partner?
2. Vad är de största fördelarna?
3. Hur ser ett partnerskap ut med en CSS Partner?

1. Vad ska man överväga när man väljer en CSS Partner?

Trots faktumet att en stor del av Daisycons annonsörer numera använder minst en CSS Partner för att ytterligare marknadsföra på Google Shopping, finns fortfarande en grupp annonsörer som inte utnyttjar möjligheten. Vår undersökning visade, att de två viktigaste orsakerna till att använda en CSS Partner är:

  • – Öka din online reach
  • – Generera fler transaktioner

Men vad händer om du redan har en Google Shopping-kampanj som pågår? Och vilka överväganden måste annonsörer göra, innan de inleder ett samarbete med en CSS Partner? Utifrån vår undersökning kan vi dela in annonsörer i tre grupper:

Annonsörer som är aktiva med sin egen Google Shopping-kampanj

Mer än 75% av våra annonsörer i vårt nätverk driver sin egen Google Shopping-kampanj. Resterande 25% driver inte en egen kampanj eller har en Google CSS Partner som hanterar det via Daisycon.

I nedanstående graf kan du se resultatet av frågan, om samarbetet med en CSS Partner har en positiv effekt på ens egen existerande Google Shopping-kampanj.

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen, att din egen Google Shopping-kampanj inte kommer bli negativt påverkad av att använda en CSS Partner, och att dina aktiviteter och samarbetet kommer att ge ytterligare resultat.

Annonsörer med minst en aktiv Google CSS Partner

70% av annonsörerna som har deltagit i vår undersökning och har aktiva CSS Partners, använder mer än en CSS Partner via Daisycon. Över ¼ av annonsörerna i Daisycon har även ett aktivt samarbete med 3 eller fler CSS Partners via Daisycon.

Om det är lämpligt att använda en eller flera CSS Partners beror på din kampanj. En relevant partner kan ha potential att skicka lika mycket trafik till din kampanj, som tre mindre relevanta partners.

Annonsörer som överväger att använda en CSS Partner

Mer än 75% av annonsörerna inledde ett partnerskap med en CSS Partner med syftet att få ökad synlighet i Google Shopping-annonseringsblocken. Mer än 30% av annonsörerna ingick ett partnerskap med en CSS Partner, eftersom det helt enkelt sparar tid, och tanken att din Google Shopping-kampanj ska tas om hand på ett bra sätt.

2. Vad är de största fördelarna?

Ett positivt samarbete med goda resultat är inte den enda fördelen som framkommer i undersökningen. Nedan hittar du fyra stora fördelar med att använda en CSS Partner i likhet med våra annonsörer.

Ökad synlighet och högre total omsättning från Google Shopping

Majoriteten av annonsörerna indikerar att de upplevt mer trafik och fler transaktioner sedan aktiveringen av en eller flera Google CSS Partners, i en förlängning av deras redan existerande Google Shopping-kampanj.

Inga extra omkostnader, men provision baserat på den faktiska försäljningen

De genomsnittliga CPC-priserna kan variera mycket för en Google Shopping-kampanj. Annonsering på den här plattformen är därför möjlig med en provisionsmodell, där du betalar för uppnådda resultat. Ren och skär performance marketing. Genom att finjustera ner på produktnivå, kan du säkerställa att det alltid blir tillräcklig avkastning på din kampanj.

Expertisen hos en CSS Partner

Genom att samarbeta med en CSS Partner kan du omedelbart dra nytta av deras expertis. Förutom tekniken (till exempel för att göra djupgående analyser) har en CSS Partner ofta en stor portfölj av andra kampanjer inom samma bransch. Resultatet är att de alltid kan ge dig relevant rådgivning och feedback.

Därutöver kan expertisen från en CSS Partner också ge en viss grad av bekvämlighet och tidsbesparing. Därför har många annonsörer outsourcat sina Google Shopping-kampanjer till CSS Partners i Daisycons nätverk.

Möjlighet att prova på

Även om nästan alla annonsörer levererar hela sitt produktutbud för marknadsföring på Google Shopping, är det också möjligt att börja marknadsföra med ett anpassat produktutbud. Ett anpassat produktutbud kan till exempel bestå av produktgrupper, som du använder mindre marknadsföringsaktiviteter på, eller ett utbud där du exkluderar produkter med lägre marginal.

De flesta Google CSS Partners ger möjlighet till en kort prova-på-period, där de är ansvariga för CPS för de första 1000 klicken. På det sättet kan den möjliga inverkan på din egen Google Shopping-kampanj analyseras i mindre skala och utan risk.

3. Hur ser ett partnerskap ut med en CSS Partner?

När du har valt den/de riktiga CSS Partner(s), startar samarbetet omedelbart strax efter. Vi ger dig råd avseende vilka partners från vårt nätverk som passar bäst för din målgrupp.

The Merchant Center

Den valda CSS Partnern upprättar därefter ett Merchant Center för dig. Det visar tydligt var och när du marknadsförs på Google Shopping av den aktuella CSS Partnern. I Merchant Center administrerar CSS Partnern det produktutbud som du väljer att göra tillgängligt i Daisycons nätverk.
Baserat på detta produktutbud skapas Google Shopping-annonser, och CSS Partnern erbjuder sig själv å dina vägnar som annonsör i annonsauktionerna.

Kampanjen är live
I grund och botten har en CSS Partner möjlighet att ha en ny kampanj live på Google Shopping inom 1-2 veckor. Det är lämpligt att vara i regelbunden kontakt med CSS Partnern eller din Partner Manager angående genomförandet av kampanjen under den första tidsperioden, så att eventuella justeringar kan göras, om det är nödvändigt.

Performancebaserad modell
Trafiken som vidarebefodras från dessa annonser till webbshoppen är från CSS Partnerns konto. Därefter mottar CSS Partnern provision (CPS) med hjälp av en performancebaserad modell. Det görs via Daisycons interface.

För ytterligare info går det att se på de här videoklippen från Google som handlar om annonsering via CSS Partners.

Är du redo för mer trafik och fler transaktioner?

De 3 key takeaways om användandet av Google CSS Partners, som vi kan dra slutsatser kring utifrån våra interna undersökningar, är:

  • – Huvudskälet till att ingå ett partnerskap är att öka din räckvidd och omsättning i Google Shopping Advertising-blocken.
  • – Risken hålls på en begränsad nivå, och du sparar tid med CSS Partners expertis och du har möjlighet till en prova-på-period.
  • – Du betalar bara för resultatet.
Martin Solibakke, Business Development Manager

Vill du veta mer? Hör av dig!

Vill du veta mer om vilka alternativ som finns för ditt företag? Kontakta mig!Jag vill gärna diskutera möjligheterna med dig.

– Martin Solibakke, Business Development Manager