fbpx

De Vlaamse energiemarkt: start ook met promotie

Datum van publicatie:

De Vlaamse energiemarkt is sinds 2003 vrijgegeven. Waar de Vlaamse consument eerder vast zat aan een vooraf bepaalde energieleverancier, werd deze vanaf dat moment vrij in zijn of haar keuze van energie aanbieder. Maar wat heeft deze liberalisering nou opgebracht voor de consument? In dit blog een korte vlucht van toen naar nu.

Hoe ziet de Vlaamse energiemarkt er uit?

Het aantal energie aanbieders zit nog steeds in de lift. Dit betekent dat de energiemarkt steeds meer aan concurrentie onderhevig is. In de drie gewesten, want ja ieder gewest heeft weer zijn eigen leveranciers, was er eind 2014 een significante groei te zien. We kunnen dus de conclusie trekken dat het interessant blijft voor nieuwe aanbieders om toe te treden tot de Belgische energie markt. 

 

Wel blijft het marktaandeel op dit moment nog bij de gevestigde orde. De markt wordt (zowel elektriciteit als aardgas) gedomineerd door Electrabel NV en EDF Luminus welke in beide markten ruim 60% in handen hebben.

 

Boven: Marktaandeel elektriciteit, april 2015

 
Boven: Marktaandeel aardgas (in antal toegangspunten), april 2015

Bij “overig” heeft de netbeheerder het grootste aandeel. De netbeheerder levert aan afnemers wanneer deze door wanbetaling of een technische oorzaak niet meer voorzien wordt van energie door een commerciële instelling.

What’s in it for the consumer?

Door de liberalisering van de energiemarkt is de concurrentie tussen de verschillende aanbieders hevig. Dit komt natuurlijk ten goede voor de consument. Tegenwoordig is de combinatie van beide energievormen scherp geprijsd. Merkbaar is dat de verschillen tussen de duurste en goedkoopste contracten de afgelopen twee jaren steeds kleiner zijn geworden. De behoefte om te switchen tussen leveranciers met als doel kostenverlaging is hierdoor wel minder. Toch is door de jaren heen 55% van de gezinnen wel eens veranderd van leverancier. Van deze 55% is 2/3 één keer veranderd van leverancier en heeft dus twee leveranciers gehad.

Verder is:

  • 21% 2 keer geswitcht
  • 10% 3 keer
  • 3% 4 keer veranderd van energieleverancier
  • <1% is al 5 keer veranderd 
 

 

Om de consument toch te ‘verleiden’ om over te stappen moeten de energie-aanbieders inzetten op tijdelijke acties, cashback-kortingen of incentives. Een andere reden voor een overstap kan zijn dat de ene energie aanbieder beter past bij de normen en waarden van de consument, duurzaamheid is hier het voornaamste voorbeeld van.

Er zijn minder overstappers in Vlaanderen (t.o.v 2013) en juist meer in Wallonië en Brussel. Hoog is het aantal overstappers in België als geheel. De gemiddelden liggen op 1,5 keer switchen van elektriciteitsleverancier (55%) en 1,6 keer van aardgasleverancier (45%). Hoger opgeleiden (53%) switchen overigens vaker van aardgasleverancier dan lager opgeleiden (34%). Bij elektriciteit is geen onderscheid te maken in niveau van opleiding. 

De Belgische klant als niet bewuste switcher 

Opvallend is de verhouding bewuste keuze versus geen bewuste keuze. Van de consumenten (met name gezinnen) heeft slechts 2/3 een bewuste keus gemaakt in de keus voor een leverancier. 1/3 heeft dit dus niet gedaan en zijn automatisch toegewezen aan de leverancier waaraan gezinnen destijds werden toegewezen (op 1 juli 2003). Bij nieuwe klanten na 1 juli 2003 is een hele andere trend te zien. Zij werden ‘gedwongen’ zelf een keus te maken in energieleverancier, jongeren lopen hierdoor voorop vergeleken met 55 plussers (75% t.o.v. 61%). Toch geeft men aan dat dit niet altijd een bewuste keus is geweest. Enkele voorbeelden van een niet bewuste keuze zijn bijvoorbeeld bij een verhuizing waarbij de leverancier van vorige bewoner wordt overgenomen en het gaan samenwonen met een partner die reeds een leverancier heeft. “Bewust” is in deze dus niet bewust switchen.   

Onwetendheid? Dat is wat er nog steeds heerst bij de Vlaamse consument. Waar alle huishoudens precies op de hoogte zijn van welke aanbieder zij energie geleverd krijgen, zijn zij niet of nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden en de aanwezigheid van de verschillende contracten of op welke contractbasis zij energie geleverd krijgen. De consument begeleiden met een vergelijking is van toegevoegde waarde.  

 

November Energiemaand bij Daisycon

Overstappen van leverancier is het hele jaar mogelijk. Toch zijn mensen zich bewuster van de kosten wanneer de dagen korter en kouder worden. Daisycon voert daarom de November Energiemaand. Het credo die maand: “Thermostaat omhoog, kosten omlaag”.

De succesvolle thema-aanpak, zoals ook tijdens Shoe Madness en Buitenleven, wordt ook hier toegepast. Dus extra veel aandacht, sterk promotiemateriaal, incentives en verhoogde vergoeding voor publishers en consumentenacties.

Contract duur

Opvallend en met name erg interessant voor de affiliates is de aanhoudende sterke daling in het aantal contracten met een duur voor onbepaalde tijd. In 2011 was bijna 20% van de contracten voor onbepaalde tijd, anno 2014 is dit nog slechts 2%. In energieland zien we dat contracten met een looptijd van 1 jaar veel terrein wint. Ook is er een shift van 2 jarige contracten naar contracten met een looptijd van 3 jaar. Deze evolutie (misschien wel al bijna een revolutie) in de looptijd van de contracten is nog sterker aanwezig bij aardgas. Anno 2014 waren hier de contracten van onbepaalde tijd bijna niet meer vertegenwoordigd. Ook hier de switch naar contracten van 1 jaar en van 2 naar 3 jaar.

Het nut van vergelijken

De huidige consument is alert, blijft alert (door het maken van vergelijkingen) en is bereid over te stappen. De benodigde ingrediënten om de energieleveranciers, en niet te vergeten de prijzen, scherp te houden. Ook voor diegene die niet bereid zijn om te switchen.   

 

Wil je hier als affiliate op inspelen staan wij klaar om je hierin te begeleiden. Het interessante aanbod aan leveranciers, de mooie vergoedingen en dynamische markt zetten jou als affiliate alvast in de goede richting. De energiemarkt van België is in beweging en dit zal zeker nog wel enkele jaren blijven.

 

Start ook met promotie!

Bij Daisycon valt er veel te promoten. Grote energieleveranciers hebben een programma bij Daisycon. Bijvoorbeeld Eni en Essent bieden sterk promotiemateriaal en aantrekkelijke vergoedingen.

Ben je overtuigd en wil je starten met promoten? Meld je gratis aan als publisher. Wil je nog meer weten over deze branche en hoe je je promoties kunt optimaliseren? Neem dan contact op met Robert Bekhof of Dimitri Laenen, Channel Managers België.

Over de auteur

Robert Bekhof is Channel Manager Belgium bij Daisycon. Hij geeft samen met zijn team invulling aan de verdere groei van de Belgische activiteiten van Daisycon en vormt vanuit het hoofdkantoor in Almere de verbinding met de Vlaamse collega’s op het Belgische kantoor van Daisycon in Mechelen. Robert adviseert en ondersteunt adverteerders bij hun affiliate marketing activiteiten in verschillende branches, zoals telecom, energie en fashion.

Lees meer.